Klacht/advies Mijn Nysa

Zorgelijk nieuws – vanuit de gastouderbranche

Vanuit verschillende bronnen waaronder helaas ook een aantal leden van Nysa, hebben wij wederom zorgen ontvangen over de bereikbaarheid en de uitbetaling naar gastouders van Gastouderbureau Gastvrij. De openbare rapporten van de GGD die in het afgelopen half jaar zijn gepubliceerd liegen er niet om. Aan het college van B&W van de gemeente Almere wordt op 10 juli j.l. geadviseerd, het bureau uit te laten schrijven uit het LRK. In verband met de recesperiode van de gemeente zal dit, zeer waarschijnlijk, pas in september/oktober tot uitvoering komen en om daarop te wachten, lijkt ons te lang.

Hierbij het laatste inspectierapport van de GGD.

Om het risico voor de aangesloten gastouders zo klein mogelijk te houden inzake het niet betalen van vorderingen, adviseren wij juridische hulp in te schakelen en de incasso uit handen te geven.

Het risico voor gastouders, dat zij hun hardgewerkte uren niet uitbetaald krijgen, is erg groot.