Klacht/advies Mijn Nysa

Verzamelbrief Kinderopvang aan Tweede Kamer

Afgelopen vrijdag heeft Staatssecretaris van ’t Wout de Verzamelbrief Kinderopvang naar de Tweede Kamer gezonden. De onderwerpen, in de brief, hebben betrekking op:

Kwaliteit van de kinderopvang

Bij de kwaliteit van de kinderopvang wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de gastouderopvang. In juli jl. heeft de Staatssecretaris aangegeven, na te gaan hoe de kwaliteit van de gastouderopvang en het toezicht beter kan worden geborgd. Afgelopen maanden hebben er gesprekken plaats gevonden met diverse partijen, waaronder Nysa.

Naar aanleiding van, onder andere, deze gesprekken acht de Staatssecretaris het nodig om de eventuele verbetermaatregelen op drie punten nader te onderzoeken. Het gaat dan om:

Financiering van de kinderopvang

Hierin vermeld de Staatssecretaris dat er, naar verwachting, begin 2021 meer bekend wordt over het wel/of niet verlengen van de werkloosheidstermijn, in de kinderopvangtoeslag van 3 naar 6 maanden.

 

De hele brief is hier te downloaden.