Klacht/advies Mijn Nysa

Reactie op vragen en opmerkingen

8 december 2016

Op ons bericht van de oprichting van Stichting Nysa hebben wij veel positieve warme reacties mogen ontvangen. Daarnaast werden wij aangenaam verrast door de spontane aanmelding van tientallen nieuwe leden. Wat fijn dat er al zovelen zijn die direct het vertrouwen geven en de doelstellingen onderschrijven.

Uiteraard zijn er ook kritische geluiden en dat is ook goed.

Wij zijn voor transparantie en willen zo ook naar buiten treden, maar geef ons daarvoor dan wel de gelegenheid. Omdat wij niet op iedere individuele opmerking kunnen reageren doen wij dat nu in de vorm van een algemene reactie.

Wij zijn zeker niet de eerste met plannen in deze richting, er zijn meerdere initiatieven geweest op dit gebied, elke keer in gewijzigde samenstellingen. Maar uiteindelijk resulteerde dat toch niet in een oprichting omdat de belangen van een ieder vaak te verschillend waren.

Deze keer was dat anders, de eerste besprekingen in deze richting hebben plaatsgevonden in mei 2016 en al snel was het duidelijk dat de oprichters een gezamenlijk belang èn doel hadden. Niet zo verwonderlijk gezien hun ervaringen als gastouder en opleider.

Wij zijn zeker niet over een nacht ijs gegaan, hebben ons goed laten informeren door diverse ervaren bestuursleden van andere beroepsorganisaties. Zij hebben graag hun ervaringen met ons gedeeld en dat heeft het ons mogelijk gemaakt om hier goed voorbereid in te stappen.

Waarom een beroepsorganisatie?

De afgelopen tijd is er veel ophef en onzekerheid geweest onder de gastouders. De onzekerheid over het ondernemerschap, diverse partijen die daar, met allemaal een ander belang, op in springen, het regelmatig “vergeten” van de grote groep gastouders door allerlei belangenorganisaties, initiatieven die uiteindelijk niet van de grond komen etc. etc. Wellicht is hierdoor een groot wantrouwen ontstaan ten opzichte van nieuwe initiatieven en dat herkennen wij maar al te goed.

Daarnaast simpel weg omdat er geen beroepsorganisatie voor ALLEEN gastouders was. Natuurlijk zijn er meerdere organisaties die zeggen het belang van de gastouders te dienen, maar dat is vaak in combinatie met gastouderbureaus of andere bedrijven die een commercieel belang hebben. Wij zijn van mening dat je niet het belang van beiden kan dienen in 1 organisatie. Daarvoor zijn ons inziens de belangen te verschillend.

Wij hebben bewust gekozen voor de Stichtingsvorm. Dat betekent dat Stichting Nysa een non-profit instelling is, er is geen winstdoelstelling. De binnengekomen gelden vloeien voor een groot deel weer terug naar de leden in de vorm van vakdagen, vakinhoudelijke sprekers uit te nodigen, webinars te organiseren, ledenvoordelen, belangenbehartiging door bij instanties aan te schuiven, daar tijd voor te maken… Dit is allemaal helaas niet gratis.

Uiteraard zijn er ook kosten die betaald moeten worden, maar dat zijn normale bedrijfskosten die zo beperkt mogelijk worden gehouden. Wij als bestuurders, hebben hiernaast allemaal een eigen onderneming, steken hier belangeloos heel veel uren in en hebben hier allemaal privé geld in gestoken. Het geld ons om de passie die ons beweegt om ONS beroep zo waardevol mogelijk te maken en eens en voor altijd gelijk te trekken aan alle andere vormen van kinderopvang.

Er zijn verschillende positieve en negatieve geluiden over de hoogte van de jaarlijkse bijdrage van €120,-. Wij willen hier graag transparant in zijn en kunnen dat ook uitleggen. Het organiseren van 2 vakdagen per jaar (op zaterdagen, dus die gaan niet ten koste van een werkdag) kost namelijk veel geld, denk maar aan de locatie, lunch, goede sprekers, zinvolle workshops, etc.

Deze dagen zijn voor jullie als gastouders om elkaar te ontmoeten, kennis op te doen, ervaringen uit te wisselen én om een leuke dag te hebben. Deze dagen zijn voor leden gratis en worden dus betaald uit de bijdrage.

Daarnaast willen we een deel van de bijdrage naar jullie laten terug vloeien in de vorm van leden voordelen. Wij hebben, naar een bewezen model van andere beroepsorganisaties, een pakket van collectieve verzekeringen, waarmee je, afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden, een aantrekkelijk voordeel kan behalen. Waarmee je weer een deel van je bijdrage “terug verdient”.

En een deel van de bijdrage is bestemd ter dekking van kosten als administratie, reiskosten voor overleg en besprekingen met andere instanties, website, verzendkosten en overige algemene kosten. Mocht er een overschot zijn, dan worden die gelden gereserveerd voor het volgende jaar en kunnen wij weer meer organiseren voor jullie als gastouders. De bestuurders ontvangen geen salaris, alleen een onkostenvergoeding en de leden zullen jaarlijks worden geïnformeerd over de financiën van de stichting en de besteding van de ontvangen gelden. Volledige transparantie dus.

De hoogte van de bijdrage kan ook nog eens worden voldaan in 12 maandelijkse termijnen van € 10 en is in vergelijking met andere beroepsorganisaties zeker niet buitensporig.

Daarnaast zijn wij o.a. druk bezig, samen met andere partijen, met het ontwikkelen van initiatieven op het gebied van het beroepsonderwijs, met een specialisatie voor “de gastouder”, maar die wel aansluit op het reguliere MBO of HBO onderwijs. We hebben plannen voor een ondernemersdesk, waar je terecht kunt met al je ondernemersvragen en nog veel meer. Om de Stichting zo optimaal mogelijk te ondersteunen in haar ontwikkeling zullen wij ook een Raad van Advies instellen, bestaande uit deskundige en betrokken professionals, voor wijze raad en deskundig advies.

Wij zijn te allen tijde bereid iedere vraag te beantwoorden.

Mail ons als je specifieke vragen hebt naar: info@stichtingnysa.nl, we proberen hier zo spoedig mogelijk op te reageren.

http://www.stichtingnysa.nl/curabitur-ullamcorper-ultricies-nisi/