Klacht/advies Mijn Nysa

Partnership/Supporter NYSA

Als brancheorganisatie voor gastouders hebben wij, in de afgelopen jaren en zeker in de Corona-tijd, gemerkt dat er veel behoefte is aan informatie omtrent de gastouderopvang voor houders van kleine tot middelgrote gastouderbureaus. Wij krijgen regelmatig vragen over belangrijke zaken als contracten, nieuwe wet- en regelgeving en natuurlijk de huidige maatregelen met betrekking tot de Coronacrisis. Gastouderbureaus vragen ons daarbij ook regelmatig of zij zich kunnen aansluiten bij Nysa om zo gebruik te kunnen maken van onze kennis en informatie.

De algehele doelstelling van Nysa is de belangen te behartigen van de gastouders in de sector kinderopvang. Aangezien de gastouderbranche niet alleen de gastouders omvat, hebben wij het partnership ontwikkeld, waarbij gastouderbureaus partner van Nysa kunnen worden. Ook kan een gastouderbureau supporter van Nysa worden.

Wij hebben hierbij drie doelen:

  1. Het verhogen van de aanwezige kennis over essentiële onderwerpen binnen de gastouderbranche door middel van proactieve informatievoorziening, trainingen en ons adviesloket. Hiermee wil Nysa een klankbord zijn voor de samenwerkende gastouderbureaus, door onder andere het uitwisselen van adviezen gericht op de gastouderopvang. De focus ligt hierbij op de kleinere en middelgrote bureaus.
  2. Het verbeteren van de samenwerking tussen gastouderbureaus en gastouders door het vergroten van de kennis over de gastouderopvang, het creëren van saamhorigheid en het bemiddelen bij geschillen.
  3. Het versterken van de positie van Nysa binnen de branche Kinderopvang. Niet alleen als gesprekspartner van de ministeries van SZW en OCW, maar ook als belangenbehartiger, om voor de gastouderbranche belangrijke onderwerpen op de politieke en maatschappelijke agenda te kunnen plaatsen.

Het samenbrengen van alle partijen op de hierboven genoemde onderwerpen draagt bij aan onze eerder genoemde hoofddoelstelling: het behartigen van de belangen van de gastouders in de sector kinderopvang. En op deze manier kunnen wij ook gastouderbureaus een meerwaarde bieden vanuit Nysa. Wij verwachten dat steeds meer gastouderbureaus zich zullen aansluiten voor meer kennis, verbinding en samenwerking binnen de gastouderbranche. U bent van harte welkom!

Supporter van Nysa:

Wat kunt u als supporter van Nysa verwachten:

Hoe ziet het partnership er uit:

Wat kunt u als gastouderbureau van het partnership verwachten?  

We hopen u binnenkort als partner te verwelkomen!

Door het aangaan van een partnership met Nysa onderschrijft het gastouderbureau het klachtenreglement van het Klachtenloket van Nysa.

Klachtenreglement Nysa: download

Met het versturen van het inschrijfformulier en bijbehorende documenten geef je toestemming dat de gegevens worden opgenomen in de administratie van Nysa. Tevens ga je akkoord met de inhoud van de Algemene Voorwaarden Partner Stichting Nysa.

Algemene Voorwaarden Partner Stichting Nysa

Inschrijven

Gebruik onderstaand formulier om je aan te melden als Supporter of Partner van Nysa. Geef bij de opmerkingen aan waar u voor kiest, Supporter of het Partnership.


    Machtiging maandelijkse incasso
    Ik machtig hierbij Stichting Nysa om de maandelijkse bijdrage van onderstaande bankrekening af te schrijven.