Klacht/advies Mijn Nysa

Onze speerpunten

We hebben een viertal speerpunten, waar we de komende jaren mee bezig zullen gaan.

Het behoud van zelfstandig ondernemerschap voor gastouders

De laatste jaren is de belastingdienst actief bezig gastouders te controleren op het zelfstandig ondernemerschap. Het lijkt de intentie te zijn de status van het zelfstandig ondernemerschap terug te draaien.

Het monitoren van de kwaliteit van beroepsopleiding en de permanente educatie voor gastouders met speciale aandacht voor pedagogiek en ondernemerschap

De basisopleiding voor gastouders is de MBO opleiding helpende/ verzorgende niveau 2.  Deze opleiding sluit niet aan bij het beroep van gastouder. Zo missen wij pedagogische onderdelen maar ook kennis op het gebied van ondernemerschap en marketing. Wij zijn in gesprek met verschillende onderwijsinstanties om deze lacune in de gastouderopleiding onder de aandacht te krijgen. Ons streven is dat Nysa een aandeel krijgt in de permanente educatie en in het aanbieden van modulen die aansluiten bij het vak van gastouder als onderdeel van de door de overheid gewenste MBO opleiding.

Vervanging bij ziekte of afwezigheid mogelijk maken

Als gastouders ziek zijn of afspraken buitenshuis hebben waar zij niet onderuit kunnen, moeten zij de opvang sluiten. Het is wettelijk niet toegestaan vervanging te regelen. Voor de gastouder en ouders is dit onwenselijk. Wij willen dit aspect onder de aandacht brengen bij beleidsmakers.

Het verstevigen van de financiële positie van gastouders

Wij pleiten ervoor dat de kinderopvangtoeslag voor gastouderopvang verhoogd wordt en gelijk wordt aan die van opvang in een kinderdagverblijf zodat de financiële positie van gastouders versterkt wordt.