Klacht/advies Mijn Nysa

Het laatste nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

27-02-2024 Update Babboe bakfietsen

Babboe heeft vanochtend bekend gemaakt dat het een terugroepactie start voor de bakfietsen van de modellen CITY, CITY E, MINI en MINI E.  Van deze modellen kan de veiligheid niet gegarandeerd worden. Aangegeven is dat eigenaren van deze bakfietsen kunnen rekenen op vervanging of een ander passend alternatief. Tevens zal er een compensatie worden verstrekt voor de overlast. Eigenaren met een bakfiets van deze modellen kunnen op controleerjeframe.nl het framenummer invullen om te kijken of ...

23-02-2024 Inventarisatie collectieve actie inzake Babboe bakfietsen

Birkway B.V. is een advocatenkantoor in Amsterdam welke een inventarisatie is gestart inzake de Babboe bakfietsen. Met deze inventarisatie willen zij beoordelen of er genoeg juridische gronden zijn om een collectieve actie op te starten richting Babboe. Tevens willen zij na gaan of gedupeerden rechten hebben op een schadevergoeding. De inventarisatie richt zich op nieuwe en tweedehands aangeschafte Babboe bakfietsen van het type: Babboe City/ City-E/ City Mountain Babboe Curve/ ...

21-02-2024 Laat kinderen spelen, geef ze de ruimte.

Zeer interessante documentaire over de de ontwikkeling van het jonge kind. De documentaire "Het kind en het badwater" van Leren van Kinderen gaat over een grootvader die kijkt naar zijn kleindochter van bijna vier. Hij vraagt zich af in wat voor onderwijsveld zij terecht zal komen. Hij spreekt met (ex-)leerkrachten, pedagogen, psychologen en (ex-)lerarenopleiders die zijn zorgen begrijpen: want hoe kan er recht gedaan worden aan het unieke van de kleuterperiode wanneer het schoolse leren o...

20-02-2024 Daling gastouders en gastouderbureaus zet door in 2024

De daling van het aantal gastouders en gastouderbureaus zet helaas in 2024 verder door. Uit de cijfers van de 3e kwartaalrapportage 2023 van het gebruik Kinderopvangtoeslag blijft dat er in oktober nog maar 17.252 gastouders geregistreerd staan. Ten opzichte van het jaar daarvoor (cijfers oktober 2022) is het aantal gastouders gedaald met 1725. Naar aanleiding hiervan hebben wij de gegevens uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) van januari 2024 bekeken. Het aantal geregistreerde...

15-02-2024 Heb jij een bakfiets van Babboe?

  Veiligheid van bestuurders en kinderen staat voorop. De NVWA heeft aangetoond dat verschillende typen bakfietsen van Babboe onveilig zijn en tot zeer ernstig letsel kunnen leiden. Wij adviseren gastouders het advies van de NVWA op te volgen en de door de NVWA aangemerkte modellen voor de terugroepactie, ook om verzekeringstechnische redenen, niet meer te gebruiken. Het gaat om de volgende typen Babboe bakfietsen: Babboe City/ City-E/ City Mountain Babboe Curve/ Curve-E/ C...

24-11-2023 Kinderopvangakkoord sector, oproep aan het nieuwe kabinet

Diverse partijen in de sector kinderopvang, waaronder Nysa, hebben een akkoord bereikt. Het Kinderopvangakkoord. In dit akkoord heeft brede toegankelijkheid van de kinderopvang (waaronder ook gastouderopvang) prioriteit. Ambitie is om de kinderopvang zo snel mogelijk toegankelijk te maken voor ieder kind van nul tot twaalf jaar. Of de ouders nu werken of niet. Goede kinderopvang is namelijk van grote waarde voor de ontwikkeling van jonge kinderen, vooral voor die in kwetsbare posities. Da...