Klacht/advies Mijn Nysa

Het laatste nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

18-03-2023 Het pedagogisch beleidsplan in de gastouderopvang

Wanneer heb jij voor het laatst het pedagogisch beleidsplan doorgenomen van het gastouderbureau waar je mee werkt? Wellicht is het tijd om dit weer eens goed door te nemen. Als je met meerdere gastouderbureaus samenwerkt zet alle pedagogische beleidsplannen dan eens naast elkaar. Kijk of hoe jij in de praktijk handelt/werkt overeenkomt met de inhoud van het plan. Is dat niet het geval vraag jezelf dan af waarom je het anders doet en lig dit voor jezelf vast in je pedagogisch werkplan of h...

14-02-2023 Een dag uit het leven van een gastouder

Els Thé is al 7 jaar werkzaam als gastouder in Heel (Limburg). Els vangt kinderen op in de leeftijd van 0-12 jaar. Vroeg Vroeg opstaan en beginnen om de kinderen op te vangen voor ouders die naar hun werk gaan. Het is een feestje als je de vrolijke stemmetjes hoort van kinderen die huppelend naar binnen komen. Zo zalig om de lachende baby over te nemen van de ouders. De dag begint rustig en relaxt. Begin de dag met een dansje! Als alle kinderen er zijn begint de dag vaak met een dansje....

21-12-2022 Extra verhoging max. uurtarief KOT 2023

Afgelopen week is bekend gemaakt dat er een extra verhoging komt voor het max. uurtarief KOT voor 2023. Inmiddels is de website van de Rijksoverheid hierop aangepast, klik hier. De nieuwe max. uurtarieven KOT voor 2023 gaan luiden: Gastouderopvang € 6,85; BSO € 7,85; Dagopvang € 9,12. Het ministerie van SZW is samen met de Dienst Toeslagen nog aan het bekijken per wanneer deze verhoging, met terugwerkende kracht, vanaf 01-01-2023 kan worden doorgevoerd....

19-12-2022 Diplomalijst gastouderopvang uitgebreid en update omgaan met IDW-verklaringen

Naar aanleiding van de wijziging van de Regeling wet kinderopvang inzake de lijst van opleidingen die kwalificeren om gastouder te worden en de onduidelijkheid die er bestaat om met een IDW verklaring gekwalificeerd te zijn als gastouder, hebben GGD GHOR en de VNG een advies opgesteld voor de GGD-inspecteurs.   Mogelijk voldoet een gastouder per 1 januari 2023 met de uitbreiding van de diplomalijst wel aan de kwalificatie-eis terwijl dat eerst niet het geval was. Ook kunnen geregistreerde...

15-12-2022 Extra verhoging KOT 2023 alsnog hoger vastgesteld

Uit berichtgeving van de NOS en RTL Nieuws blijkt dat de extra verhoging van de Kinderopvangtoeslag voor 2023 wederom wordt aangepast. De Tweede Kamer heeft vandaag uitgesproken dat voor de extra verhoging niet alleen naar 2022 gekeken mag worden maar ook naar de aangepaste verwachting voor 2023. De extra indexatie van 0,94% wordt dus nog omhoog bijgesteld. De extra kosten voor deze verhoging, op basis van de raming voor 2023, bedragen circa 45 miljoen. Deze aanpassing resulteert dan in...

14-12-2022 Extra verhoging max. uurtarief KOT 2023

Het Kabinet heeft gisteren alsnog besloten om tot een extra verhoging over te gaan van het maximale uurtarief KOT per 01-01 2023 van 0,94%. Deze extra verhoging heeft alleen betrekking op het jaar 2022 als gevolg van de hogere inflatiecijfers. Voor vaststelling wordt normaliter gekeken naar de verwachtingen voor het lopende jaar alsmede het jaar daarop. Het kabinet geeft aan dat op deze manier ouders tegemoet worden gekomen voor de hogere inflatie in 2022. Deze extra verhoging resulteert i...