Klacht/advies Mijn Nysa

Het laatste nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

22-11-2022 Aangesloten bij Nysa?

Ben jij al aangesloten bij Nysa? Nysa wil de positie van de gastouders versterken en gastouderopvang hoog op de agenda zetten bij beleids- en opiniemakers. Nysa behartigt de belangen van de bij haar aangesloten gastouders maar ook voor de aangesloten gastouderbureaus. Wij zitten aan tafel met het ministerie van SZW, VNG, GGD-GHOR en andere branche- en belangenorganisaties om dit te kunnen bereiken. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP). De gastoudero...

17-11-2023 Tarieven gastouderopvang in kaart

Recentelijk hebben wij een uitvraag gedaan over de tarieven 2023 in gastouderopvang. We hebben hier veel reacties op gekregen. Gastouders, gastouders aan huis en gastouderbureaus hebben meegedaan. Gastouders gemiddeld uurtarief 2023 (gebaseerd op 996 deelnemers) Bruto uurtarief Percentage gastouders € 4,50 - € 5,00  0,2% € 5,00 - € 5,50  0% € 5,50 - € 6,00  9,66% € 6,00 - € 6,50 40,99% € 6,50 - € 7,00 42,06% € 7,00 - € 7,5...

15-11-2022 Dringende oproep Tweede Kamercommissie SZW

Namens de sector Kinderopvang heeft Stichting Nysa in samenwerking met Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), BVOK, Voor werkende Ouders en BOinK een dringende oproep (per brief) gedaan om aandacht te vragen voor een onjuiste berekening van het maximum uurtarief voor 2023. Waarom is deze brief noodzakelijk? Morgen vindt er een commissiedebat over kinderopvang plaats. De commissieleden praten over de stelselherziening Kinderopvang en met deze oproep willen wij de maximale vergoeding van het ...

14-11-2022 Leges 2023

Nysa heeft voor 2022 onderzoek gedaan naar de hoogte van de leges in de gastouderopvang bij alle gemeenten in Nederland. De uitkomsten hiervan hebben wij gedeeld met Minister Van Gennip (SZW). Hierbij hebben wij tevens onze zorgen geuit over de hoogte van de leges welke sommige gemeenten hanteren alsmede het feit dat steeds meer gemeenten leges gaan invoeren. Onze boodschap is aangekomen gezien de oproep van de Minister aan de gemeenten om hier op een juiste wijze mee om te gaan. In het...

08-11-2022 Oproep gastouderbureaus

Deelname aan onderzoek bedrijfsvoering en financiële administratie kinderopvangorganisaties Kinderopvangorganisaties hebben op dinsdag 1 november een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een enquête over de bedrijfsvoering en financiële administratie. Het doel: inzicht krijgen in knelpunten en ondersteuningsbehoeften, bijvoorbeeld als het gaat om de maandelijkse gegevenslevering. Het onderzoek wordt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd ...

07-11-2022 Geachte mevrouw Van Gennip

Geachte mevrouw Van Gennip, Wij hebben uw reactie bij RTL Nieuw gehoord (en vandaag in Kinderopvangtotaal terug kunnen lezen) over uw afwijzing om de KOT met meer dan de indexatie te verhogen per 2023. Van uw reactie zijn wij geschrokken en wij herkennen het door u geschetste beeld niet. " Er ligt hier ook een verantwoordelijkheid voor de ondernemers. Het is een private markt" Het is inderdaad een private markt maar wel voor een deel gefinancierd door overheidsgeld. De ondernemers (g...