Klacht/advies Mijn Nysa

Het laatste nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

21-09-2021 Prinsjesdag met de verkeerde koffer?

Vandaag is bekend gemaakt dat er, vanaf 2022, 6,4 miljoen euro per jaar beschikbaar wordt gesteld aan gemeenten voor het vergroten van het toezicht op de gastouderopvang. Doel hiervan is om het toezicht, op de kwaliteit van de gastouderopvang, snel te vergroten naar 50%. In de praktijk, is de verwachting vanuit SZW, dat iedere gastouder dan 1 x per circa 2 jaar gecontroleerd wordt door de toezichthouder. Nysa is hier positief over maar vraagt zich wel af of deze verwachting gerechtvaardigd...

09-09-2021 Gastouders gezocht!

Op 15 september a.s., van 14.00 toot 17.00 uur, organiseert de Directie Kinderopvang een ontwerpsessie voor en met gastouders. Om de gastouderopvang beter op de kaart te zetten en verder te professionaliseren, is de Directie Kinderopvang op zoek naar ervaringen uit de praktijk en ideeën voor de toekomst. De Directie Kinderopvang gaat graag hierover het gesprek aan met gastouders. Wil je meepraten en meedenken over de toekomst van je beroep dan kan je aanmelden tot uiterlijk 12 septem...

06-09-2021 Zet je collega in het zonnetje!

Beste gastouders, Op 16 september as. is het de Dag van de Gastouder. Dit is je kans om je collega-gastouder in het zonnetje te zetten. Stuur een mail naar communicatie@stichtingnysa.nl met wie je wil nomineren en waarom. Vermeld in je mail het lrk-nummer van de betreffende gastouder. Uit alle reacties worden er 5 uitgekozen, welke een leuke verrassing zullen ontvangen. Doe mee!!    ...

26-08-2021 Sluit je aan en praat mee

Ben jij al aangesloten bij Nysa? Nysa informeert Nysa adviseert Nysa bemiddelt Nysa vertegenwoordigt Nysa behartigt Nysa luistert Nysa is er voor de gastouders en gaat, onder andere, het gesprek aan met de andere brancheorganisaties in de kinderopvang, GGD-GHOR, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voordelen voor onze leden: meepraten over het huidige en toekomstige beleid door middel van onze gastouderraden; gratis deelname aan trainingen; ad...

23-07-2021 Watersnoodramp en de gastouderopvang

Tot nu toe zijn er bij het Ministerie van SZW, toezichtpartijen en brancheorganisaties een beperkt aantal meldingen ontvangen van gastouders over het niet kunnen gebruiken van de opvanglocatie. In de meeste gevallen wordt er verwacht dat de opvang op korte termijn (1 á 2 weken) weer kan worden aangevangen. Mocht dit langer dan 2 weken duren dan is vanuit het Ministerie van SZW het verzoek aan de gastouderbureaus om vervangende opvang te zoeken bij een andere (LRK) geregistreerde opvangvoo...

21-07-2021 Watersnood en gastouderopvang

Gisteren hebben wij spoedoverleg gehad met de Directie Kinderopvang van het Ministerie van SZW. Het overleg ging over de huidige situatie in, met name, Zuid-Limburg als gevolg van de watersnood. Momenteel is SZW in overleg met VNG, GGD-GHOR en de Belastingdienst om na te gaan welke tijdelijke noodmaatregelen er genomen kunnen worden voor de gastouderopvang. Denk hierbij onder andere aan, hoe om te gaan met huizen van gastouders en/of vraagouders welke onder water stonden waarbij de opgelo...