Klacht/advies Mijn Nysa

Het laatste nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

24-11-2023 Kinderopvangakkoord sector, oproep aan het nieuwe kabinet

Diverse partijen in de sector kinderopvang, waaronder Nysa, hebben een akkoord bereikt. Het Kinderopvangakkoord. In dit akkoord heeft brede toegankelijkheid van de kinderopvang (waaronder ook gastouderopvang) prioriteit. Ambitie is om de kinderopvang zo snel mogelijk toegankelijk te maken voor ieder kind van nul tot twaalf jaar. Of de ouders nu werken of niet. Goede kinderopvang is namelijk van grote waarde voor de ontwikkeling van jonge kinderen, vooral voor die in kwetsbare posities. Da...

11-11-2023 Tarieven gastouderopvang 2024 in kaart

Recentelijk hebben wij een uitvraag gedaan voor de verwachte tarieven 2024 in de gastouderopvang. Uit alle reacties hebben wij de volgende gegevens kunnen samenstellen. Gastouders gemiddeld uurtarief 2024 (gebaseerd op 1420 deelnemers) Bruto uurtarief Percentage gastouders < € 6,00   1,28% € 6,00 – € 6,25   3,20% € 6,25 – € 6,50   4,89% € 6,50 – € 6,75 17,66% € 6,75 – € 7,00 20,85% € 7,00 – € 7,25 32,34% ...

10-11-2023 Standpunten politieke partijen inzake kinderopvang

Op 22 november kunnen we naar de stembus voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Aan de verkiezingen doen veel partijen mee met ieder een eigen verkiezingsprogramma. Hoe kijkt iedere politieke partij aan tegen de sector kinderopvang en wat willen zij in de toekomst graag wijzigen? Download het overzicht hier.    ...

08-11-2023 Stand van zaken extra verhoging KOT 2024

Gisteren heeft de Minister van SZW een brief naar de Tweede Kamer verzonden inzake het aangenomen amendement over de extra verhoging van de maximum uurtarieven KOT voor 2024. In de brief geeft de Minister aan dat zij een uitzondering maakt en vooruit loopt op de goedkeuring van het amendement in de Eerste Kamer. Als gevolg van deze uitzondering bereid de Minister nu een wijziging van het Besluit Kinderopvangtoeslag 2024 voor. De verwachting is dat dit besluit dan in het eerste kwartaal van...

01-11-2023 Update Amendement extra verhoging KOT 2024

Nysa ontvangt momenteel veel vragen over het aangenomen Amendement in de Tweede Kamer inzake de extra verhoging van de maximum uurtarieven  Kinderopvangtoeslag voor 2024. De brandende vraag is of de Eerste Kamer hier al een akkoord op heeft gegeven. Momenteel heeft de Eerste Kamer zich nog niet uitgesproken over de begroting en het Belastingplan waar dit Amendement onderdeel van uit maakt. De extra verhoging is dus nog niet definitief goed gekeurd. Zodra hier meer informatie over beken...

27-10-2023 Verkenning naar VE in de gastouderopvang

Nysa heeft de afgelopen jaren veelvuldig aandacht gevraagd om de voorschoolse educatie (VE) in de gastouderopvang officieel toe te staan. Wij zijn dan ook verheugd dat de Ministeries van OCW en SZW samen hebben besloten dat er een verkenning opgestart gaat worden om te kijken welke mogelijkheden er zijn. In de brief welke gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd wordt het volgende vermeld: "Uit een eerste overleg met experts blijkt dat de kleinere en huiselijke setting van de gastouder...