Klacht/advies Mijn Nysa

Het laatste nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

21-09-2020 Van het kastje, naar de muur en weer terug

MEER SLUITINGEN VAN GASTOUDERLOCATIES DOOR AANGEPAST BELEID? Zoals eerder gemeld is afgelopen donderdag de motie van Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) aangenomen in de Tweede Kamer waardoor de medewerkers in de kinderopvang/gastouders voorrang bij het testen krijgen. Helaas neemt het kabinet deze motie niet over, dus geen voorrang bij het testen voor de gastouders en de medewerkers in de kinderopvang. De sector die tijdens de algehele lockdown cruciaal was, wordt nu als afdankertje in de ...

DAG van het GASTOUDERBUREAU

Gastouders, pedagogisch medewerkers, secretaresses en nog meer beroepen worden jaarlijks in het zonnetje gezet. Maar hoe zit het met de houders van het gastouderbureau of de bemiddelingsmedewerker van een gastouderbureau? We vergeten hierbij een essentiële rol binnen de gastouderbranche waaraan wij niet voorbij willen gaan. Laten we de houders van gastouderbureaus en/of de bemiddelingsmedewerkers bedanken voor hun tomeloze inzet en een dag in het leven roepen: 1 OKTOBER. ZET JOUW GASTOUDE...

15-09-2020 – STA OP en onderneem ACTIE

Gastouderbranche onder druk, sta op en laat je horen! Uit de gehele branche bereiken ons berichten dat Gastouderbureaus en Gastouders in financieel zwaar weer verkeren en dat er richting het eind van het jaar geen makkelijke oplossing voor handen is of komt. Bureaus passen de bureaukosten naar beneden aan en proberen zo goed als het kan het hoofd boven water te houden. Gastouders missen een inkomen daar ze continue open en dicht moeten. Vandaag heeft Staatssecretaris van ’t Wout, van het...

Oproep verruiming maatregelen voor cruciale beroepen

Vandaag hebben wij een dringende oproep naar de Tweede Kamer gezonden inzake de huidige opvangproblematiek in de gastouderopvang. Hieronder integraal de inhoud van ons verzoek. Alleen al in de eerste week van september hebben wij bij het Meldpunt Gastouderbranche meer dan 50 meldingen ontvangen van gastouders welke de opvang dienen te sluiten. Deze sluiting is het gevolg van het testen van de gastouder en/of huisgenoten bij verkoudheidsklachten welke rechtstreeks verband houden met de opvang ...

Cruciale beroepen voorrang bij testen

Afgelopen week is een motie van de heren Asscher en Klaver aangenomen in de Tweede Kamer inzake het voorrang verlenen bij het testen voor mensen werkzaam in cruciale beroepen. Op deze wijze kan ook de gastouder met voorrang getest worden waardoor de opvang zo snel mogelijk weer van start kan. Hoe dit vorm gegeven gaat worden is nog even afwachten maar dit is goed nieuws!...

17-08-2020 – Reactie op berichtgeving Protocol Kinderopvang

Het Protocol is sinds de sluiting van de kinderopvang op 16 maart jl. opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW en telkens vernieuwd met nieuwe versies wanneer er relevante aanpassingen noodzakelijk waren. Wij vinden het bijzonder dat twee dagen, na de laatste publicatie van het Protocol Kinderopvang (12-08-2020), de organisaties BK, BMK en BoinK in een berichtgeving van Kind...