Klacht/advies Mijn Nysa

Klacht- en adviesloket Gastouder

Het primaire doel van Nysa is het behartigen van de belangen van alle gastouders in Nederland.

De positie van de gastouders kan best ingewikkeld genoemd worden. Er is geen sprake van loondienst (met uitzondering van de het “lichte” loondienstverband in het kader van de regeling “Dienstverlening aan huis”) of van een CAO. Gastouders zijn zelfstandig ondernemer, vallen onder de regeling “Dienstverlening aan huis” of genieten overige inkomsten uit arbeid.

De gastouderbureaus nemen voor een groot deel hun verantwoordelijkheid door de gastouders bij te staan bij gesprekken, contractafspraken en regelen volgens de wet- en regelgeving de geldstroom (kassiersfunctie) tussen vraagouders en gastouders. Maar wat gebeurt er als er een kink in de kabel komt?  Wat als de bureaus niet thuis geven of nalatig zijn of worden? Wat doe je dan als gastouder en waar kun je terecht als je advies nodig hebt?

De huidige wet- en regelgeving voorziet daar niet in. Ook bij de Geschillencommissie of het Klachtenloket Kinderopvang kunnen gastouders niet terecht.  Als gevolg hiervan heeft Nysa een Klachtenloket  ingesteld waar gastouders met hun vragen c.q. klachten terecht kunnen.

Wie kan een klacht/verzoek tot bemiddeling indienen?
Wij stellen alle gastouders in de gelegenheid om een klacht/verzoek tot bemiddeling bij Nysa in te dienen.

Ben je aangesloten bij Nysa?
Dan betaal je geen bijdrage voor de eerste beoordeling van je klacht/verzoek tot bemiddeling. Gaat het om een klacht en is deze gegrond dan dienen we meer stappen te zetten om je te helpen en vragen wij hiervoor een bijdrage van € 25,-. Houd er wel rekening mee dat, indien het nodig is om juridische en/of rechterlijke stappen te ondernemen, de kosten van een advocaat wel voor eigen rekening zijn. Dit doen we uiteraard in overleg.

Ben je niet aangesloten bij Nysa?
Dan brengen wij € 25,- in rekening voor de eerste beoordeling van je klacht/verzoek tot bemiddeling, deze dient vooraf betaald te worden.  Betreft het een klacht en is de klacht gegrond dan dienen wij meer stappen te ondernemen en vragen wij hiervoor een extra bijdrage van € 25,-. Je kunt je ook direct aanmelden als lid bij Nysa. Je klacht/verzoek tot bemiddeling wordt dan behandeld als zijnde dat je aangesloten bent bij Nysa.

Richtlijnen voor klachtenbehandeling:
Bij elke melding zullen wij de wet- en regelgeving, de overeenkomst(en) en de algemene voorwaarden, die van toepassing zijn, toetsen. Een klacht/verzoek tot bemiddeling dient schriftelijk ingediend te worden (dit kan per mail). Een klacht kan alleen in behandeling worden genomen als deze eerst ingediend is bij het betreffende gastouderbureau en je niet tevreden bent met de afwikkeling van je klacht of dat je klacht niet als zijnde klacht in behandeling werd genomen.

Hoe dien ik mijn klacht in?
Stuur een mail naar klachtenloket@stichtingnysa.nl. Naast de omschrijving van je klacht (en de stukken die betrekking hebben op de klachtenprocedure van het betreffende gastouderbureau) dien je ook de overeenkomst (contract) met het gastouderbureau mee te zenden alsmede de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van het gastouderbureau en jezelf. De klacht zal binnen 10 werkdagen in behandeling genomen worden, binnen deze termijn zal ook kenbaar gemaakt worden of de klacht ontvankelijk is of niet.

Welke klachten behandelt het loket?

 Inhoud/uitvoering van de overeenkomst tussen gastouder en gastouderbureau

 Verandering van de overeenkomst of de algemene voorwaarden

 Opzegging en kosten

 Gedrag van een gastouderbureau en/of haar medewerkers

Twijfel je of heb je vragen? Mail ons gerust: klachtenloket@stichtingnysa.nl.

Klachtenreglement: download