Klacht/advies Inloggen

Klachtenbemiddelingsloket Gastouders

Nysa staat voor kwaliteit en professionaliteit.

Ons doel is het behartigen van de belangen van gastouders. Sinds onze oprichting (oktober 2016) hebben we gemerkt dat er een stevig vangnet voor gastouders nodig is om dit beroep goed uit te kunnen oefenen. Naast de vakinspiratiedagen, collectieve verzekeringen en beroepsonderwijs is een loket noodzakelijk geworden waar gastouders terecht kunnen voor klachten over bureaus, medecollega’s of ouders. Kwaliteitsborging en professionaliteit worden steeds meer benadrukt. Dit kan in onze ogen niet zonder inzicht te krijgen in wat er speelt in de branche en de aanpak daarvan. Dit lijkt ons wenselijk voor iedereen die werkzaam en betrokken is in de gastouderopvang. Gastouders, vraagouders, kinderen, bureaus, iedereen is namelijk met elkaar verbonden.

Bij de Geschillen Commissie of het Klachtenloket kunnen gastouders niet terecht. De wet- en regelgeving omtrent gastouders voorziet daar op dit moment niet in. De positie van de gastouders kan best ingewikkeld genoemd worden. Er is geen sprake van loondienst of van een CAO. Gastouders zijn of zelfstandig ondernemer of genieten overige inkomsten uit arbeid. De gastouderbureaus nemen voor een groot deel hun verantwoording door de gastouders bij te staan bij gesprekken, contractafspraken en regelen volgens de wet en regelgeving de geldstroom (kassiersfunctie) tussen vraagouders en gastouders. Maar wat gebeurt er als er een kink in de kabel komt, wat als de bureaus niet thuis geven of nalatig zijn of worden? Wat doe je dan als gastouder of waar kun je terecht als je advies nodig hebt? Nysa heeft een loket in het leven geroepen waar gastouders met hun vraag hieromtrent terecht kunnen.

Aangezien de Geschillen Commissie een onafhankelijk en onpartijdig bureau is, kunnen zij geen juridisch advies geven. Wellicht heb je een rechtsbijstandsverzekering afgesloten en zou je daar om advies kunnen vragen. Of je kunt een advocaat in de arm nemen. De vraag is wie heeft ervaring in de gastouderbranche?

Wij willen er voor de gastouders zijn en willen ervoor zorgen dat je voor advies en/of voor een klacht bij ons terecht kunt.

We zijn in gesprek met het Ministerie van Sociale Zaken voor een oplossing richting een mogelijkheid voor het verkrijgen van een officiële status. Of deze er ook gaat komen is nog de vraag en zal een lange procedure worden. Daar willen en kunnen we niet op wachten. Wij zien de noodzaak in en hebben besloten een klachtenbemiddelingsloket in te richten waar gastouders (deelnemer van Nysa of niet) terecht kunnen. Wij hebben de mogelijkheid om in klachten gespecialiseerde mensen in te zetten en contacten met een advocaat indien er noodzaak is voor gerechtelijke stappen.

Veel problemen starten bij te weinig kennis over de inhoud van het contract dat getekend wordt of al is tussen gastouder en gastouderbureau. Wanneer je ingeschreven staat bij Nysa bieden wij een gratis contractcheck zodat je kunt onderhandelen over eventuele aanpassingen en toekomstige problemen kunt voorkomen.

Wie kan een klacht/verzoek tot bemiddeling indienen?

Wij stellen alle gastouders in de gelegenheid om een klacht/verzoek tot bemiddeling bij Nysa in te dienen.

Richtlijnen voor klachtenbehandeling:

 Bij elke melding die wij ontvangen, zullen wij de wet- en regelgeving, de overeenkomst(en) en de algemene voorwaarden, die van toepassing zijn, toetsen. Een klacht dient schriftelijk ingediend worden. Deze kan ook alleen in behandeling worden genomen als de klacht ook schriftelijk kenbaar is gemaakt bij de betrokken partij(en) (gastouderbureau en/of vraagouder…). Dat wil zeggen dat je je klacht eerst ingediend dient te hebben bij het betreffende gastouderbureau en dat je niet tevreden bent met de afwikkeling van je klacht of dat je klacht niet als zijnde klacht in behandeling wordt genomen.

Hoe dien ik mijn klacht in?

De klacht dient schriftelijk ingediend te worden bij Nysa door een mail te sturen naar: klachtenloket@stichtingnysa.nl. Naast de omschrijving van je klacht (en de stukken die betrekking hebben op de klachtenprocedure van het betreffende gastouderbureau) dien je ook de overeenkomst (contract) met het gastouderbureau mee te zenden alsmede de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van het gastouderbureau. De klacht zal binnen 15 werkdagen in behandeling genomen worden, binnen deze termijn zal ook kenbaar gemaakt worden of de klacht ontvankelijk is of niet.

Welke klachten behandelt het loket?

 Inhoud/uitvoering van de overeenkomst tussen gastouder en gastouderbureau

 Verandering van de overeenkomst of de algemene voorwaarden

 Opzegging en kosten

 Gedrag van een gastouderbureau en/of haar medewerkers

 Niet functioneren/misstanden van een collega gastouder

Twijfel je of heb je vragen? Mail ons gerust: klachtenloket@stichtingnysa.nl.