Klacht/advies Mijn Nysa

Ingezonden brief Minister

Achter de schermen zijn we hard bezig met verschillende activiteiten om Nysa en de gastouderopvang op de kaart te zetten. Eerder deze week hebben wij als bestuur van Stichting Nysa een brief gestuurd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Directe aanleiding hiervoor was een persbericht over de aftrap van het ‘Project Kwaliteitsbevordering Gastouderopvang’, dat is georganiseerd door het ministerie van SZW. Onder de partijen die hierin genoemd worden, missen wij vertegenwoordigers van gastouders die er echt namens gastouders zijn.

Wij vragen ons af waarom er niet mét maar vooral over gastouders gesproken wordt. Gastouders zijn een heel belangrijke partij als het om gastouderopvang gaat. Zonder gastouders kan er namelijk geen gastouderopvang bestaan. Wij hebben aangegeven hierover graag in gesprek te gaan. Als wij meer informatie hebben zullen we dat delen.