Klacht/advies Mijn Nysa

Educatie gastouders

Sinds 2010 is het diploma Helpende zorg en welzijn MBO-2 verplicht om als gastouder te mogen werken.

Nysa is als brancheorganisatie overtuigt van de maatschappelijke noodzaak van de ontwikkeling en verdieping van het beroep gastouder en heeft daarom de Branchekwalificatie Gastouder niveau 3 ontwikkeld. Dit omdat er wordt gewerkt met de meest kwetsbare groep, de kinderen. Daarnaast moet met name een gastouder als zelfstandige zich rekenschap geven van ondernemersrisico’s, de veiligheid van de opvanglocatie en kennis hebben van pedagogiek. Dat vereist en rechtvaardigt een hoger kwalificatieniveau dan nu wettelijk verplicht is.

Deze branchekwalificatie is mede om voornoemde overwegingen door het Nationaal Kenniscentrum EVC goedgekeurd. Gastouder niveau 4 volgt op termijn.

Klik op het onderstaande logo voor het beroepscompetentieprofiel Gastouder.