Klacht/advies Mijn Nysa

Contract Check

Als gastouderbureau heb je te maken met een tweetal contractvormen:
– het contract tussen de vraagouder en het gastouderbureau en
– het contract tussen de gastouder en het gastouderbureau.

Wij bieden de mogelijkheid om deze (standaard) contracten, inclusief de bijbehorende algemene voorwaarden alsmede het privacyreglement, door onze experts te laten checken. Wij kunnen aangeven of deze voldoen aan de algemene wettelijke regels van een overeenkomst en niet onredelijk zijn.

Waarom deze check?

De afgelopen maanden hebben wij veel ‘vragen’ en ‘opmerkingen’ ontvangen met betrekking tot afgesloten overeenkomsten en de gehanteerde algemene voorwaarden. Om eventuele problemen in de toekomst te voorkomen denken wij dat een goede check en advies met betrekking tot het opstellen c.q. aanpassen van contracten, een goede basis is voor de samenwerking met je vraag- en gastouders.

Door hier actief mee bezig te zijn creëer je meer duidelijkheid/bewustzijn over de onderling te maken afspraken en geeft het de mogelijkheid om dit van te voren goed te regelen zodat miscommunicatie over wie nu wat doet tot het verleden behoord.

Mail je contracten naar: adviesloket@stichtingnysa.nl