Klacht/advies Mijn Nysa

Compensatie periode 16-12-2020 tot 8-02-2021

Geldt de compensatie van de eigen bijdrage tot max. uurloon KOT (2021 € 6,49) ook voor ouders die gebruik maken van de gastouderopvang?

Ja, de compensatie van de eigen bijdragen tot het maximaal uurtarief geldt voor alle ouders en heeft betrekking op de periode 16 december 2020 tot 8 februari 2021. Voorwaarde is wel dat de ouders de facturen van de opvang hebben doorbetaald.

Voor de gastouderopvang geldt dat vanaf 8 februari de eigen bijdrage niet meer gecompenseerd wordt vanuit de Rijksoverheid.

Als er contractuitbreiding is geweest in de periode van de maatregelen, worden ouders dan ook voor de eigen bijdrage over die uren gecompenseerd?

De overheid moet de peildatum nog vaststellen voor deze compensatieregeling (voor de periode die op 16 december is ingegaan). De hoogte van het compensatiebedrag wordt berekend op basis van de gegevens die op de peildatum bekend zijn bij de Belastingdienst. Het is dus van belang dat ouders zo snel mogelijk eventuele wijzigingen doorgeven aan de Belastingdienst.

Dienen gastouders en gastouderbureaus weer de eigen bijdrage boven het maximum uurtarief te compenseren?

Het advies, van de gezamenlijke brancheorganisaties, aan de gastouderbureaus en gastouders is het deel van het tarief dat boven het maximale uurtarief ligt, aan de ouders (welke geen gebruik hebben gemaakt van de opvang), te compenseren. Op deze wijze blijft er draagkracht bestaan voor een eventuele volgende sluiting waarbij er wederom sprake is van het verzoek, aan ouders, om de opvangfacturen vrijwillig door te betalen.

De berekeningswijze voor deze compensatie is gelijk aan die van de eerste lockdownperiode en het verstrekken van compensatie gaat op vrijwillige basis,.

Er kan, tijdens deze lockdown, onderscheid gemaakt worden tussen ouders die daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van de opvang en ouders die het dringende advies, om hun kinderen thuis te houden, hebben opgevolgd. Hebben ouders gebruik gemaakt van de opvang dan hoeft er niet gecompenseerd te worden daar de opvang open is en de opvang normaal verleend is.

Klik op het jaartal en download de rekenmodellen die gebruikt kunnen worden voor de berekening van de compensatie voor gastouderbureaus en gastouders. De berekeningswijze is gelijk aan die van de 1e lockdown.

Voor 2020 en 2021 zijn er aparte rekenmodellen gemaakt in verband met de stijging van het max. uurtarief KOT.