Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

15-11-2022 Dringende oproep Tweede Kamercommissie SZW

Namens de sector Kinderopvang heeft Stichting Nysa in samenwerking met Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), BVOK, Voor werkende Ouders en BOinK een dringende oproep (per brief) gedaan om aandacht te vragen voor een onjuiste berekening van het maximum uurtarief voor 2023. Waarom is deze brief noodzakelijk? Morgen vindt er een commissiedebat over kinderopvang plaats. De commissieleden praten over de stelselherziening Kinderopvang en met deze oproep willen wij de maximale vergoeding van het ...

14-11-2022 Leges 2023

Nysa heeft voor 2022 onderzoek gedaan naar de hoogte van de leges in de gastouderopvang bij alle gemeenten in Nederland. De uitkomsten hiervan hebben wij gedeeld met Minister Van Gennip (SZW). Hierbij hebben wij tevens onze zorgen geuit over de hoogte van de leges welke sommige gemeenten hanteren alsmede het feit dat steeds meer gemeenten leges gaan invoeren. Onze boodschap is aangekomen gezien de oproep van de Minister aan de gemeenten om hier op een juiste wijze mee om te gaan. In het...

08-11-2022 Oproep gastouderbureaus

Deelname aan onderzoek bedrijfsvoering en financiële administratie kinderopvangorganisaties Kinderopvangorganisaties hebben op dinsdag 1 november een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een enquête over de bedrijfsvoering en financiële administratie. Het doel: inzicht krijgen in knelpunten en ondersteuningsbehoeften, bijvoorbeeld als het gaat om de maandelijkse gegevenslevering. Het onderzoek wordt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd ...

07-11-2022 Geachte mevrouw Van Gennip

Geachte mevrouw Van Gennip, Wij hebben uw reactie bij RTL Nieuw gehoord (en vandaag in Kinderopvangtotaal terug kunnen lezen) over uw afwijzing om de KOT met meer dan de indexatie te verhogen per 2023. Van uw reactie zijn wij geschrokken en wij herkennen het door u geschetste beeld niet. " Er ligt hier ook een verantwoordelijkheid voor de ondernemers. Het is een private markt" Het is inderdaad een private markt maar wel voor een deel gefinancierd door overheidsgeld. De ondernemers (g...

07-11-2022 Gastouderopvang in de gemeente Heerlen

De gemeente Heerlen heeft medio 2022 aangegeven dat het voor gastouders (bestaande en nieuwe) noodzakelijk is om te toetsen of de gastouderopvang past binnen het bestemmingsplan van de woning. Indien dit niet het geval is, dient er een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. De informatievoorziening op de website van de gemeente Heerlen is recent aangepast waarbij er door de gemeente een stappenplan is vervaardigd. In het stappenplan staat op pagina 2 bij het kopje "Tabblad 4: Bijlagen" ve...

03-11-2022 Uitvraag tarieven gastouderopvang 2023

Nysa wil graag van gastouders en gastouderbureaus informatie ontvangen over de tarieven voor 2023. Nysa wil deze informatie gebruiken om richting politieke partijen en SZW te laten zien dat de vaststelling van het max. uurtarief KOT 2023 voor de gastouderopvang te laag is vastgesteld. Dit heeft gevolgen voor de toegankelijkheid van de gastouderopvang maar dit kan ook leiden tot nadelige financiële consequenties voor ouders. Doe mee en vul de vragenlijst in! De vragenlijst staat tot en met...