Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

01-10-2021 De dag van het gastouderbureau

Wij zijn overstelpt met reacties van gastouders om hun gastouderbureau in het zonnetje te zetten. De gastouderbureaus die, dit jaar, extra in het zonnetje worden gezet zijn: Welkom Kind Friesland; Via Viela Sandy Laan; Ridder Roeland; Van Hartelief en Gastouderland Rotterdam Zuid Volgende week ontvangen jullie de verrassing! Namens alle gastouders, kinderen, vraagouders en Nysa: Bedankt voor alle goede zorgen van het afgelopen jaar!  ...

28-09-2021 Besluit kinderopvangtoeslag 2022

Per 1 januari 2022 zijn er nieuwe maximum uurprijzen vastgesteld voor de kinderopvang. Het maximale uurtarief voor de gastouderopvang wordt licht verhoogd naar 6,52 euro (in 2021 bedraagt deze 6,49 euro per uur). De uurprijzen worden jaarlijks aangepast aan de hand van de loon- en prijsontwikkeling. De indexering voor 2022 komt uit op een nagenoeg verwaarloosbare stijging van 0,51%. De lichte stijging is voor een deel te wijten aan het feit dat er voor twee maatregelen financiële dekki...

21-09-2021 Prinsjesdag met de verkeerde koffer?

Vandaag is bekend gemaakt dat er, vanaf 2022, 6,4 miljoen euro per jaar beschikbaar wordt gesteld aan gemeenten voor het vergroten van het toezicht op de gastouderopvang. Doel hiervan is om het toezicht, op de kwaliteit van de gastouderopvang, snel te vergroten naar 50%. In de praktijk, is de verwachting vanuit SZW, dat iedere gastouder dan 1 x per circa 2 jaar gecontroleerd wordt door de toezichthouder. Nysa is hier positief over maar vraagt zich wel af of deze verwachting gerechtvaardigd...

09-09-2021 Gastouders gezocht!

Op 15 september a.s., van 14.00 toot 17.00 uur, organiseert de Directie Kinderopvang een ontwerpsessie voor en met gastouders. Om de gastouderopvang beter op de kaart te zetten en verder te professionaliseren, is de Directie Kinderopvang op zoek naar ervaringen uit de praktijk en ideeën voor de toekomst. De Directie Kinderopvang gaat graag hierover het gesprek aan met gastouders. Wil je meepraten en meedenken over de toekomst van je beroep dan kan je aanmelden tot uiterlijk 12 septem...

06-09-2021 Zet je collega in het zonnetje!

Beste gastouders, Op 16 september as. is het de Dag van de Gastouder. Dit is je kans om je collega-gastouder in het zonnetje te zetten. Stuur een mail naar communicatie@stichtingnysa.nl met wie je wil nomineren en waarom. Vermeld in je mail het lrk-nummer van de betreffende gastouder. Uit alle reacties worden er 5 uitgekozen, welke een leuke verrassing zullen ontvangen. Doe mee!!    ...

26-08-2021 Sluit je aan en praat mee

Ben jij al aangesloten bij Nysa? Nysa informeert Nysa adviseert Nysa bemiddelt Nysa vertegenwoordigt Nysa behartigt Nysa luistert Nysa is er voor de gastouders en gaat, onder andere, het gesprek aan met de andere brancheorganisaties in de kinderopvang, GGD-GHOR, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voordelen voor onze leden: meepraten over het huidige en toekomstige beleid door middel van onze gastouderraden; gratis deelname aan trainingen; ad...