Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

19-12-2022 Diplomalijst gastouderopvang uitgebreid en update omgaan met IDW-verklaringen

Naar aanleiding van de wijziging van de Regeling wet kinderopvang inzake de lijst van opleidingen die kwalificeren om gastouder te worden en de onduidelijkheid die er bestaat om met een IDW verklaring gekwalificeerd te zijn als gastouder, hebben GGD GHOR en de VNG een advies opgesteld voor de GGD-inspecteurs.   Mogelijk voldoet een gastouder per 1 januari 2023 met de uitbreiding van de diplomalijst wel aan de kwalificatie-eis terwijl dat eerst niet het geval was. Ook kunnen geregistreerde...

15-12-2022 Extra verhoging KOT 2023 alsnog hoger vastgesteld

Uit berichtgeving van de NOS en RTL Nieuws blijkt dat de extra verhoging van de Kinderopvangtoeslag voor 2023 wederom wordt aangepast. De Tweede Kamer heeft vandaag uitgesproken dat voor de extra verhoging niet alleen naar 2022 gekeken mag worden maar ook naar de aangepaste verwachting voor 2023. De extra indexatie van 0,94% wordt dus nog omhoog bijgesteld. De extra kosten voor deze verhoging, op basis van de raming voor 2023, bedragen circa 45 miljoen. Deze aanpassing resulteert dan in...

14-12-2022 Extra verhoging max. uurtarief KOT 2023

Het Kabinet heeft gisteren alsnog besloten om tot een extra verhoging over te gaan van het maximale uurtarief KOT per 01-01 2023 van 0,94%. Deze extra verhoging heeft alleen betrekking op het jaar 2022 als gevolg van de hogere inflatiecijfers. Voor vaststelling wordt normaliter gekeken naar de verwachtingen voor het lopende jaar alsmede het jaar daarop. Het kabinet geeft aan dat op deze manier ouders tegemoet worden gekomen voor de hogere inflatie in 2022. Deze extra verhoging resulteert i...

09-12-2022 Diplomalijst gastouderopvang aangepast

Regeling Wko diplomalijst gastouders is geactualiseerd en uitgebreid Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Regeling Wko gewijzigd ten aanzien van de lijst opleidingen die kwalificeren om gastouder te worden. Brancheorganisaties Stichting Nysa en BK hadden gezamenlijk aangegeven dat de lijst met opleidingen was gedateerd. Daarnaast was er onduidelijkheid over de verhouding tussen lijst opleidingen in de cao en in de Regeling. Goed nieuws In totaal zijn er 26 diplom...

22-11-2022 Aangesloten bij Nysa?

Ben jij al aangesloten bij Nysa? Nysa wil de positie van de gastouders versterken en gastouderopvang hoog op de agenda zetten bij beleids- en opiniemakers. Nysa behartigt de belangen van de bij haar aangesloten gastouders maar ook voor de aangesloten gastouderbureaus. Wij zitten aan tafel met het ministerie van SZW, VNG, GGD-GHOR en andere branche- en belangenorganisaties om dit te kunnen bereiken. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP). De gastoudero...

17-11-2023 Tarieven gastouderopvang in kaart

Recentelijk hebben wij een uitvraag gedaan over de tarieven 2023 in gastouderopvang. We hebben hier veel reacties op gekregen. Gastouders, gastouders aan huis en gastouderbureaus hebben meegedaan. Gastouders gemiddeld uurtarief 2023 (gebaseerd op 996 deelnemers) Bruto uurtarief Percentage gastouders € 4,50 - € 5,00  0,2% € 5,00 - € 5,50  0% € 5,50 - € 6,00  9,66% € 6,00 - € 6,50 40,99% € 6,50 - € 7,00 42,06% € 7,00 - € 7,5...