Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

17-11-2021 Corona besmetting onder kinderen neemt toe

Uit de cijfers van het RIVM van vorige week blijkt dat de hoge besmettingsgraad bij kinderen tot 14 jaar het hoogste ligt. Hierin wordt gesproken over de groep kinderen van 5 tot 9 jarigen (8,6% van het geheel) en de groep van 9 tot 14 jaar (10,1% van het geheel). Kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar worden niet genoemd maar deze kinderen worden vaak niet getest en zullen dus in de cijfers onzichtbaar zijn. Volgens het RIVM is dit logisch daar "kinderen onder de 12 jaar niet gevaccineerd z...

16-11-2021 wel of niet aanpassing Protocol Kinderopvang

Momenteel is het RIVM bezig met het herzien van een aantal maatregelen in het Protocol Kinderopvang: de quarantaine- en testregels voor (immune) huisgenoten van iemand met COVID-19; de uitzondering op de quarantaineregels van kinderen van 0-4 jaar. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de exacte inhoud van deze maatregelen gaat worden en wanneer dit bekend wordt gemaakt. In verband met de sterk oplopende besmettingen hopen wij dat, in ieder geval, de uitzondering op de quarantain...

02-11-2021 Update Storing Justis deels opgelost

De storing bij Justis is bijna geheel opgelost. VOG's kunnen weer worden aangevraagd, verlengd en verstrekt. Houd rekening met een langere doorlooptijd in verband met de drukte. De eerder meegedeelde uitzonderingscategorieën blijven van toepassing gedurende de overgangstermijn van circa 2,5 week. Pas als men een VOG heeft ontvangen en zich in het PRK kunnen inschrijven, komen de uitzonderingen te vervallen Over eerder ingediende aanvragen kan nog geen informatie worden verstrekt. ...

29-10-2021 Update storing Justis inzake VOG/PRK

In verband met de aanhoudende storing bij Justis heeft het ministerie van SZW tijdelijk, voor een aantal categorieën, een uitzondering toegestaan. Aan gemeenten en toezichthouders is gevraagd om rekening te houden met deze tijdelijke uitzonderingen zodat er geen sprake is van een overtreding. Het gaat om de volgende tijdelijke maatregelen: Personen die reeds in het bezit zijn van een geldig VOG maar zich (vanwege de storing) niet kunnen inschrijven in het PRK, mogen op vertoon van de or...

27-10-2021 Storing Justis

Sinds 15 oktober jl. is er sprake van een storing bij Justis in het systeem welke nodig is voor het aanvragen, verlengen en afgeven van VOG's. Naar verwachting zal deze storting ook de komende week nog aanhouden. Dit raakt ook de gastouderopvang. Denk hierbij aan nieuwe gastouders, stagiaires, kinderen van de gastouder die 18 jaar zijn geworden. Nieuwe gastouders kunnen hierdoor niet met de opvang beginnen. Stagiaires zonder VOG kunnen niet beginnen met hun stage. Voor kinderen van ...

04-10-2021 Nysa voor gastouder naar de rechter

Net voor de zomervakantie wordt Nysa, door één van haar aangesloten gastouderbureaus, geïnformeerd over een huisbezoek van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) bij een gastouder thuis. Het bezoek vindt plaats als gevolg van een ongeval. De politie, die ter plaatste is geweest, heeft de NVWA-inspectie ingeschakeld. De inspecteur van de NVWA geeft aan de betreffende gastouder een tweetal boetes op te leggen voor een tweetal speeltoestellen (een trampoline en een speelhuisje m...