Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

17-05-2023 Internetconsultatie Goed Verhuurderschap

Tot 4 juni as. kan er gereageerd worden op de Internetconsultatie "Regeling Goed Verhuurderschap". Wat houdt deze regeling in: Op basis van de Wet goed verhuurderschap hebben verhuurders en verhuurbemiddelaars de verplichting om huurders van woon- en verblijfsruimten te informeren over hun rechten en plichten, voorzover deze rechten en plichten niet zijn opgenomen in de huurovereenkomst. In deze regeling worden de rechten en plichten van de huurder, waarover de verhuurder informatie moet...

16-05-2023 Vervolg debat Kinderopvang

Vanavond om half 9 is het commissiedebat Kinderopvang verder gegaan. Naar aanleiding van de vragen die gesteld zijn door diverse politieke partijen (onder andere de CDA en het VVD) over de toegankelijkheid van de gastouderopvang heeft de Minister aangegeven dat gastouderopvang een belangrijke functie vervuld. De Minister heeft toegezegd om samen met de sector te gaan bekijken wat de redenen zijn dat het aantal gastouders fors afneemt. Er zal tevens extra aandacht worden besteed om na te ga...

15-05-2023 Een dag uit het leven van een gastouder

Dit keer Jacqueline, moeder van drie kinderen (14, 18 en 21). Jacqueline runt al 13 jaar haar gastoudervang “Bij Jacqueline” in Winkel. Jacqueline heeft de opleiding tot Kinder- en Opvoedcoach gedaan. Daarnaast is Jacqueline docent baby- en kindgebaren. Baby- en kindgebaren zijn het startpunt voor een liefdevolle verbinding tussen grote en kleine mensen. Jacqueline maakt gebruik van de methode: “Leer mij begrijpen” van Miša Halčáková  (Zeg het met je handjes) en daar geeft z...

10-05-2023 Commissiedebat SZW 2e kamer over de kinderopvang

Vanmiddag vond het Commissiedebat in de Tweede Kamer plaats over onder andere de toekomstige Stelselherziening Kinderopvang maar ook over arbeidsmarktproblematiek in de kinderopvang. In aanloop naar het debat heeft Nysa afgelopen week bij diverse politieke partijen aandacht gevraagd voor de tekorten in de gastouderopvang. Ook de VCP (Vakcentrale voor Professionals) heeft aandacht gevraagd voor de gastouderopvang Het was goed om te horen dat een aantal politieke partijen deze zorgen deelden...

09-05-2023 Zonnetjesweek

Het huidfonds heeft een zomercampagne gestart "De Zonnetjesweek" om bewustwording te creëren voor het veilig spelen van kinderen in de zon. Gedurende deze week wordt er aandacht besteed aan het belang van zonbescherming en gezond gedrag in de zon. De kinderopvang (ook gastouders) kunnen gratis meedoen aan de "Zonnetjesweek". Meld je hier aan en doe mee aan "Zonnetjesweek" en ontvang het gratis lesmateriaal. In leuke boekjes, praktische stappenplannen, follow-along dansvideo’s en k...

05-05-2023 Meer aandacht voor de tekorten in de gastouderopvang

Het is goed om te vernemen dat de voorgenomen herziening financieringsstelsel kinderopvang gefaseerd wordt ingevoerd en de directe financiering wordt doorgeschoven naar 2027. Dit geeft ruimte om te zorgen dat de basis van het huidige stelsel op orde kan worden gebracht. Het tekort aan opvangplekken als gevolg van het tekort aan gastouders en pedagogische medewerkers dient momenteel prioriteit nummer 1 te zijn. Zonder professionals geen opvang. Nysa vraag specifiek aandacht voor het sterk d...