Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

20-12-2021 Gastouderopvang volledig geopend!

In tegenstelling tot eerdere berichten is de gastouderopvang open voor ieder kind van 0-12 jaar. Ook de voor- en naschoolse opvang kan op normale wijze plaatsvinden bij de gastouder. Ouders worden niet langer opgeroepen om de kinderen van 4-12 jaar in de huiselijke bubbel te laten of om deze kinderen alleen te brengen als één van hen een cruciaal beroep heeft of als het om een kwetsbaar kind gaat. Deze regel wordt losgelaten daar de compensatieregeling alleen betrekking heeft op de re...

20-12-2021 Scholen en noodopvang

Ons bereiken berichten dat er diverse scholen zijn die geen noodopvang aanbieden. Ouders van kwetsbare kinderen of die een kwetsbaar beroep hebben, kloppen nu voor de dagopvang bij de gastouders aan. Gastouders kunnen hierdoor over de kindaantallen heen gaan. Dat is niet verstandig maar daar het om kwetsbare kinderen gaat of ouders met een cruciaal beroep, is weigeren ook niet echt een optie. Als gevolg hiervan hebben wij de Directie Kinderopvang van SZW verzocht of de GGD hier, op basi...

18-12-2021 Gastouderopvang blijft open!

Wij hebben met enige verbazing vanavond naar de persconferentie gekeken. De gastouderopvang blijft open. Dit daar gastouders kleinschalige opvang bieden en vaak kinderen opvangen van ouders met cruciale beroepen. Zie de berichtgeving van de Rijksoverheid, Ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd worden, net als van de week, nog steeds verzocht de kinderen aankomende week in de huiselijke bubbel te houden. Helaas is tijdens de persconferentie de kinderopvang niet specifiek benoemd, dat...

16-12-2021 Vragen over extra opvang verlengde kerstvakantie

Wij ontvangen momenteel regelmatig de volgende vragen: Als ouders dit wensen mag ik, als gastouder, volgende week extra opvang verlenen? En zo ja, mag ik deze uren dan doorberekenen? De regel is dat er noodopvang door de scholen geregeld dient te worden voor kwetsbare kinderen en voor kinderen van ouders werkzaam in cruciale beroepen. Kan de school geen noodopvang verlenen of willen ouders het anders geregeld hebben, dan staat het je vrij om extra opvang te verlenen (als je plek he...

14-12-2021 Verlengde kerstvakantie basisschool

Tijdens de persconferentie van vanavond is bekend gemaakt dat de basisscholen en de reguliere BSO (hiermee wordt niet bedoeld de voor- en naschoolse opvang door de gastouder) een week eerder aan de kerstvakantie gaan beginnen. Er wordt verzocht aan ouders om, tijdens deze extra week voor kerst, de kinderen in de eigen huiselijke bubbel te houden. Het is zeer kort dag voor werkende ouders om dit te kunnen regelen. Daarnaast vragen wij ons af hoe het dan gaat met kinderen jonger dan 4 jaar ...

08-12-2021 Meldpunt sluiting Gastouderopvang

Op verzoek hebben wij ons meldpunt voor de registratie van sluitingen van de gastouderopvang weer open gesteld. Mocht je als gastouder je opvang dienen te sluiten in verband met de huidige problematiek? Meld het! Aan de hand van de meldingen kunnen wij in overleg met de betrokken partijen om na te gaan of er andere maatregelen nodig zijn. Wil je een melding maken? Vul het formulier in, klik hier.  ...