Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

09-06-2023 Warenwetregelingen van toepassing op gastouderopvang

Als gevolg van de uitspraak van de rechtbank inzake de gastouders en het WAS is NYSA verder gaan kijken naar andere regelingen. En wat blijkt. Tot onze verbazing valt ook de gastouderopvang onder de Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang. Wat blijkt, in het Warenwetbesluit kinderbedden en boxen staat bij artikel 1 lid d vermeld wat er wordt verstaan onder kinderopvang. Hieronder wordt verstaan alle vormen van kinderopvang zoals vermeld in artikel 1.1 eerste lid v...

07-06-2023 Uitkomst debat

Uitkomsten van het commissiedebat van vanochtend in de Tweede Kamer met dank aan het CDA en de SGP. Minister van SZW heeft toegezegd dat er een brief naar de Tweede Kamer gaat (namens de ministeries van SZW en VWS) over de gastouderopvang en het WAS. Wordt dus vervolgd. Daarnaast heeft de Minister aangegeven dat zij kennis gaat nemen van het kostprijsonderzoek maar dat zij hier geen toezeggingen over doet. Ook dit wordt vervolgd. Wij blijven bovengenoemde punten bespreekbaar maken en ...

06-06-2023 Blog van gastouder Jolanda Vester

Gastouder… Voor de één een ”omhoog gevallen oppas”, voor de ander een professional in kleinschalige huiselijke kinderopvang. Maar welke naam je er ook aan geeft, we zijn (bijna) allemaal ZZP-ers! Gastouders zijn allemaal van nature sociale, zorgzame en empathische wezens. Dat is zichtbaar in onze tarieven. Bij de vaststelling van ons tarief houden we rekening met de bureaukosten van het gastouderbureau en de KOT welke de ouders ontvangen. We houden onze eigen tarieven laag, wa...

06-06-2023 Gastouders dienen beter beloond te worden!

Nysa heeft samengewerkt met Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) aan het Kostprijsonderzoek van AYIT Consultancy. Nysa ondersteunt de uitkomsten van dit onderzoek waaruit naar voren komt dat het uurtarief voor de gastouderopvang veel te laag is. Uit het kostprijsonderzoek blijkt dat de werkelijke uurprijs op € 9,62 ligt, terwijl de prijs die de overheid vergoedt in 2023 niet verder komt dan € 6,85. De genoemde bedragen betreffen bruto bedragen en zijn inclusief de vergoeding voor de b...

02-06-2023 Voorlopige vergoeding Kinderopvang 2024 bekend gemaakt

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met een verhoging van de maximum uurprijs Kinderopvangtoeslag voor 2024 met 6,01%. Het betreft nog een voorlopige vergoeding daar deze eerst voorgelegd wordt aan de Tweede en Eerste Kamer. Daarna wordt ook de Raad van State nog om advies gevraagd. De voorlopige tarieven luiden: Gastouderopvang € 7,24 BSO € 8,30 Dagopvang € 9,65 De stijging van 6,01% komt lager uit dan de verwachte raming van 6,7% van Bureau Buitenhek. Ook reken...

02-06-2023 Wel of geen speeltoestel conform het WAS

Wij krijgen veel vragen over het stroomschema in de reikwijdtenotitie over of iets wel of niet als speeltoestel gezien wordt, conform het besluit. Als gevolg hiervan hebben wij geprobeerd het enigszins te verduidelijken: Betreft het een toestel wat uitnodigt tot spelen en risico's met zich meebrengt zoals vallen of beknelling? Als het antwoord Ja is dan gaan we verder met de volgende vraag. Gaat het om een toestel wat door grootte of gewicht lastig of niet te verplaatsen is door een k...