Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

Verzamelbrief Kinderopvang aan Tweede Kamer

Afgelopen vrijdag heeft Staatssecretaris van 't Wout de Verzamelbrief Kinderopvang naar de Tweede Kamer gezonden. De onderwerpen, in de brief, hebben betrekking op: de kwaliteit van de kinderopvang; de veiligheid in de kinderopvang en de financiering in de kinderopvang. Kwaliteit van de kinderopvang Bij de kwaliteit van de kinderopvang wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de gastouderopvang. In juli jl. heeft de Staatssecretaris aangegeven, na te gaan hoe de kwaliteit van de gast...

Toezicht GGD tijdens lock-down tot en met 15 januari 2021

Het toezicht tijdens de lock-down periode zal, net als in het voorjaar gericht zijn op: Vinger aan de pols. Signaalgestuurd. Locatieonderzoeken kunnen, in tegenstelling tot het begin van het jaar, nu onder voorwaarden plaatsvinden Vinger aan de pols wil zeggen dat de toezichthouder telefonisch contact kan opnemen over de wijze waarop de opvang nu plaatsvindt. Hiervan wordt geen rapport opgemaakt. Alleen als het telefonisch contact hier aanleiding toe geeft, kan er een incidenteel o...

Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown

In het basis- en voortgezet onderwijs en bij instellingen voor mbo-, hbo- en wetenschappelijk onderwijs wordt alleen afstandsonderwijs gegeven. Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen wel naar de basisschool of de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Lijst van cruciale beroepen Personeel werkzaam in vitale processen. Zorg, jeugdhulp en (maa...

Aangepaste maatregelen tot 18 januari 2021

Naar aanleiding van de persconferentie van de Minister-President hierbij, in het kort, de maatregelen voor de gastouderopvang. De kinderopvang gaat in zijn geheel gaat dicht met ingang van 16 december as., net als in maart van dit jaar, tot 18 januari 2021. De gastouderopvang blijft, in tegenstelling tot eerder dit jaar, wel open. Het dringende verzoek aan ouders is om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie ...

18-11-2020 – Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?

Op 12 november heeft het Verwey Jonker Instituut haar meerjarig onderzoek gepubliceerd over 576 gezinnen waarover een melding is gedaan bij Veilig Thuis. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van Augeo Foundation, het Ministerie van VWS en dertien Veilig Thuis regio’s. Lees hier meer over het onderzoek. Uit het rapport blijkt dat het een kwestie van een lange adem is. Ook het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) zegt dat huiselijk geweld en kindermishandeling echt grondig aange...

13-11-2020 Aangepast Protocol Kinderopvang

Het Protocol Kinderopvang is aangepast. Je kan het Protocol hier downloaden. Er zijn wijzigingen voor zwangere gastouders en de opvang van kinderen tot 4 jaar. Hier behoeft geen afstand meer te worden gehouden. Daarnaast is er informatie toegevoegd over wanneer kinderen thuis dienen te blijven in quarantaine en wat te doen tijdens het testen (zonder corona gerelateerde klachten) als gevolg van bron- en contactonderzoek....