Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

10-05-2023 Commissiedebat SZW 2e kamer over de kinderopvang

Vanmiddag vond het Commissiedebat in de Tweede Kamer plaats over onder andere de toekomstige Stelselherziening Kinderopvang maar ook over arbeidsmarktproblematiek in de kinderopvang. In aanloop naar het debat heeft Nysa afgelopen week bij diverse politieke partijen aandacht gevraagd voor de tekorten in de gastouderopvang. Ook de VCP (Vakcentrale voor Professionals) heeft aandacht gevraagd voor de gastouderopvang Het was goed om te horen dat een aantal politieke partijen deze zorgen deelden...

09-05-2023 Zonnetjesweek

Het huidfonds heeft een zomercampagne gestart "De Zonnetjesweek" om bewustwording te creëren voor het veilig spelen van kinderen in de zon. Gedurende deze week wordt er aandacht besteed aan het belang van zonbescherming en gezond gedrag in de zon. De kinderopvang (ook gastouders) kunnen gratis meedoen aan de "Zonnetjesweek". Meld je hier aan en doe mee aan "Zonnetjesweek" en ontvang het gratis lesmateriaal. In leuke boekjes, praktische stappenplannen, follow-along dansvideo’s en k...

05-05-2023 Meer aandacht voor de tekorten in de gastouderopvang

Het is goed om te vernemen dat de voorgenomen herziening financieringsstelsel kinderopvang gefaseerd wordt ingevoerd en de directe financiering wordt doorgeschoven naar 2027. Dit geeft ruimte om te zorgen dat de basis van het huidige stelsel op orde kan worden gebracht. Het tekort aan opvangplekken als gevolg van het tekort aan gastouders en pedagogische medewerkers dient momenteel prioriteit nummer 1 te zijn. Zonder professionals geen opvang. Nysa vraag specifiek aandacht voor het sterk d...

11-04-2023 Benchmark Kinderopvang

Vraag alvast een account aan! Stichting Nysa vindt het belangrijk dat er meer onafhankelijk inzicht komt in de financiële ontwikkeling van de sector en specifiek van gastouderbureaus. Zij roept  gastouderbureaus op om ook deel te nemen aan het Sectorrapport Kinderopvang van Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang. Deze verschijnt in een nieuw jasje. Vanaf dit jaar krijg je direct inzicht in de eigen cijfers via een interactief en persoonlijk dashboard. Via de online omgeving vu...

03-04-2023 Opinie: Luchtkastelen en de tijd stil zetten

Per 01-01-2025 moet het er zijn! Bijna "gratis" kinderopvang voor werkende ouders.  Wij zitten op de snelweg naar de grote stelselherziening van de directe financiering Kinderopvang waarbij ouders 96% tot aan het max. uurtarief KOT een bijdrage van de overheid ontvangen. Ik hoor van diverse kanten allerlei geluiden: "er moet prijsregulering komen want ondernemers drijven de prijzen op" "ouders zeggen de kinderopvang op want deze wordt te duur" "waarom niet 100% gratis kinderopv...

31-03-2023 Verwachte toeslagentarieven KOT 2024

Bureau Buitenhek verwacht opnieuw een hoge indexering voor de Kinderopvangtoeslag 2024. Voor 2024 raamt het CPB voor Nederland een gemiddelde prijsstijging van 3,1% en een gemiddelde loonstijging van 5,1% Op basis van die ramingen zouden de toeslagtarieven voor 2023 met 4,7% worden geïndexeerd. Omdat nu blijkt dat de loonvoet en inflatie in 2023 hoger zijn dan de eerdere CPB ramingen en de toeslagtarieven in 2022 te weinig zijn geïndexeerd, volgt nog een correctie daarvoor van +2,0% punten....