Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

26-01-2022 Wijzigingen quarantainebeleid corona

Gisterenavond is tijdens de persconferentie aangegeven dat het quarantainebeleid, per direct, is aangepast. Wat wijzigt er: Het quarantaineadvies voor kinderen komt te vervallen Kinderen van 0 - 18 jaar hoeven niet in quarantaine als zij een huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) zijn van iemand die positief getest is op Covid-19. Voor deze kinderen geldt wel het advies om geen contact te hebben met kwetsbare personen gedurende 10 dagen nadat zij in nauw contact zijn g...

20-01-2022 Aangepast Protocol Kinderopvang

Het Protocol Kinderopvang is aangepast aan de hand van de laatste wijzigingen in de quarantainemaatregelen. Voor cruciale beroepen, waaronder de gastouder, wordt momenteel bekeken of er sprake kan zijn van een uitzonderingspositie ten behoeve van de quarantainemaatregelen. Zodra er meer informatie beschikbaar komt, zullen wij deze publiceren. Download het protocol hier  ...

23-12-2021 Kerstboodschap van SZW voor onze professionals

Hierbij doen wij jullie de kerstboodschap toekomen van de staatssecretaris van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Dennis Wiersma, voor alle pedagogische professionals. Onder de pedagogisch professionals wordt naast de pedagogische medewerker ook de gastouder verstaan. De naam pedagogisch professional zal in de toekomst vaker voorbij komen om iedere professional werkzaam in de kinderopvang (kinderdagverblijf of gastouder) aan te duiden. Afgelopen jaar hebben een groot a...

22-12-2021 Update Gastouderopvang

Zoals eerder gemeld is de gastouderopvang volledig open voor alle kinderen van 0-12 jaar. Daar er onduidelijkheid bleef bestaan heeft de Rijksoverheid haar website hier, ter verduidelijking, op aangepast. De webpagina Corona en Kinderopvang is aangepast, net als de webpagina over Corona en de kosten kinderopvang voor ouders. Tevens hebben wij bericht vanuit het Ministerie van SZW ontvangen dat het toezicht regulier zal plaatsvinden in de gastouderopvang.  ...

21-12-2021 Blijf in gesprek

Wij ontvangen veel vragen van gastouders, hoe om te gaan met ouders welke hun kinderen niet naar de opvang brengen omdat zij zelf niet aan het werk zijn. Als dit speelt, dan is de eerste stap je contract na te kijken. Staat hier iets vermeld waarbij ouders een maximaal aantal uur van te voren kunnen afzeggen zonder dat er opvangkosten in rekening worden gebracht? Is dat het geval en hebben ouders binnen de genoemde aantal uren jou geïnformeerd dan kan je de opvanguren niet doorberekenen a...