Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

ValChild conferentie Parijs

Nysa is gevraagd om op 23 en 24 oktober 2019 deel te nemen aan de Europese ValChild conferentie in Parijs onder auspiciën en gefinancierd door de Europese Unie. De wijze waarop vorm en inhoud aan de ontwikkeling en realisatie van de Branchekwalificatie Gastouder niveau 3 en 4 is gegeven, geldt in Europa als voorbeeld voor andere landen. Nysa is daarmee een leidende partij in het ontwikkelen en de professionalisering van het vak gastouder in Nederland en Europa. Het schoolvoorbeeld hoe de dip...

Zorgelijk nieuws – vanuit de gastouderbranche

Vanuit verschillende bronnen waaronder helaas ook een aantal leden van Nysa, hebben wij wederom zorgen ontvangen over de bereikbaarheid en de uitbetaling naar gastouders van Gastouderbureau Gastvrij. De openbare rapporten van de GGD die in het afgelopen half jaar zijn gepubliceerd liegen er niet om. Aan het college van B&W van de gemeente Almere wordt op 10 juli j.l. geadviseerd, het bureau uit te laten schrijven uit het LRK. In verband met de recesperiode van de gemeente zal dit, zeer waars...

Pensioenlab van start – doe mee!

Ben jij een young professional en geïnteresseerd in pensioenen, niet ouder dan 35 jaar? Wil jij de stem van je leeftijdsgenoten vertegenwoordigen in de pensioendiscussie? Je verdiepen in een pensioenonderwerp en bijdragen aan verbetering? Meld je dan aan en doe mee aan het Pensioenlab. Lees hier verder...    ...

29-06-2019 – BLOG Vakinspiratiedag

Zaterdag 29 juni 2019 in Almere is de 4e Vakinspiratiedag gehouden voor een kleine 90 deelnemers. De weersvoorspellingen waren goed, misschien te goed, het werd in de loop van de dag best warm, dat is niemand ontgaan. Al deze gastouders hebben deze dag met veel enthousiasme gevolgd. Dezelfde avond ontvingen wij van een van de deelnemers een reactie in onze mailbox die wij graag met iedereen delen. Veel leesplezier: Blog Jolanda Vester - Vakinspiratiedag Nysa...

1e Kwartaalrapportage Kinderopvang 2019

In minder dan 10 jaar is het aantal gastouders in Nederland ruim 45% gedaald naar 27.329 gastouders. Dit blijkt uit de eerste kwartaalrapportage kinderopvang 2019. De vraag is of dat slecht nieuws is of goed nieuws. Wat is de reden dat gastouders stoppen? Ongetwijfeld zal zo langzamerhand een groot aantal de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben. We weten dat de gemiddelde leeftijd van een gastouder rond de 50 jaar is. Dan zou deze daling niet mogen verbazen. Wijzigingen in wet- en ...

Onderzoek toezicht gastouderopvang

Geachte gastouder, De Inspectie van het Onderwijs houdt op grond van de wet kinderopvang, interbestuurlijk toezicht op de uitvoering van (toezicht) taken van gemeenten op het gebied van de kinderopvang. De inspectie houdt nu een onderzoek naar de gastouderopvang in Nederland en vraagt u als gastouder om medewerking voor het invullen van een vragenlijst. De bevindingen en resultaten van het onderzoek worden gerapporteerd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). SZW informeer...