Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

15-09-2020 – STA OP en onderneem ACTIE

Gastouderbranche onder druk, sta op en laat je horen! Uit de gehele branche bereiken ons berichten dat Gastouderbureaus en Gastouders in financieel zwaar weer verkeren en dat er richting het eind van het jaar geen makkelijke oplossing voor handen is of komt. Bureaus passen de bureaukosten naar beneden aan en proberen zo goed als het kan het hoofd boven water te houden. Gastouders missen een inkomen daar ze continue open en dicht moeten. Vandaag heeft Staatssecretaris van ’t Wout, van het...

Oproep verruiming maatregelen voor cruciale beroepen

Vandaag hebben wij een dringende oproep naar de Tweede Kamer gezonden inzake de huidige opvangproblematiek in de gastouderopvang. Hieronder integraal de inhoud van ons verzoek. Alleen al in de eerste week van september hebben wij bij het Meldpunt Gastouderbranche meer dan 50 meldingen ontvangen van gastouders welke de opvang dienen te sluiten. Deze sluiting is het gevolg van het testen van de gastouder en/of huisgenoten bij verkoudheidsklachten welke rechtstreeks verband houden met de opvang ...

Cruciale beroepen voorrang bij testen

Afgelopen week is een motie van de heren Asscher en Klaver aangenomen in de Tweede Kamer inzake het voorrang verlenen bij het testen voor mensen werkzaam in cruciale beroepen. Op deze wijze kan ook de gastouder met voorrang getest worden waardoor de opvang zo snel mogelijk weer van start kan. Hoe dit vorm gegeven gaat worden is nog even afwachten maar dit is goed nieuws!...

17-08-2020 – Reactie op berichtgeving Protocol Kinderopvang

Het Protocol is sinds de sluiting van de kinderopvang op 16 maart jl. opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW en telkens vernieuwd met nieuwe versies wanneer er relevante aanpassingen noodzakelijk waren. Wij vinden het bijzonder dat twee dagen, na de laatste publicatie van het Protocol Kinderopvang (12-08-2020), de organisaties BK, BMK en BoinK in een berichtgeving van Kind...

12-08-2020 Voorrang testen op COVID-19 voor gastouders

Wij hebben het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dringend verzocht de gastouders voorrang te geven bij het testen op COVID-19 klachten. Niet alleen voor het testen zelf maar ook voorrang bij het verstrekken van de uitslag. Dit om lange wachttijd en onnodige sluitingsdagen van de gastouderopvang te voorkomen en de ouders hier ook niet de dupe van te laten worden. Wij willen niet dat gastouders achter aan in de rij moeten aansluiten terwijl het werk in de kinderopvang van essentie...

Gratis webinar Stichting Praat

Op woensdagavond 04 november wordt voor alle leden van Nysa een gratis webinar georganiseerd inzake kindermishandeling en huiselijk geweld. Zeker de moeite waard om hier tijd voor vrij te maken. Bij aanmelding ontvang je nadere uitleg via de mail van onze aandachtsfunctionaris. Niet-leden kunnen zich ook aanmelden, kosten hiervoor bedragen € 10 p.p. Ben je aangesloten bij een partner van Nysa (vraag bij je gastouderbureau) dan kan je je tevens gratis aanmelden. Vermeld bij aanmelding de ...