Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

15-06-2020 – Reactie op Brandbrief ‘Gastouders in risicogroep’

Vandaag hebben wij een inhoudelijk reactie van de Staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, ontvangen inzake onze brief ‘Brandbrief gastouders in risicogroep’ van 1 mei j.l. Helaas is het niet de reactie waarop wij gehoopt hadden maar wij hebben begrip voor het standpunt van de Staatsecretaris. Bijna iedereen in Nederland is getroffen (en wordt nog steeds getroffen) door de economische achteruitgang welke het gevolg is van de Corona-crisis. De genomen noodmaatr...

03-06-2020 Informatie Rijksoverheid over testbeleid

De Rijksoverheid heeft diverse informatieve flyers gemaakt inzake het testbeleid met ingang van 1 juni. Deze zijn hieronder te downloaden: Stroomschema Testen Hoe maak je een afspraak? Hoe werkt het bron- en contactonderzoek? Je kan deze, ter informatie, aan je vraagouders verstrekken mocht dit nodig zijn....

31-05-2020 – Aanpassingen maatregelen COVID-19 vanaf 01 juni

Op dinsdag 26 mei j.l. heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge een brief gestuurd naar alle voorzitters van de Veiligheidsregio’s over de te nemen COVID-19 maatregelen vanaf 1 juni. Uit deze brief is gebleken dat er GEEN verbod is om in de publieke ruimte (incl. vaartuigen en voertuigen) de onderlinge afstand van 1,5 meter in acht te nemen, indien het personen betreft: die een gezamenlijk huishouden vormen als het de afstand tot kinderen tot en met 12 ...

28-05-2020 Update compensatie ouders Rijksoverheid

Sinds deze week is er een speciale pagina op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de vergoeding van de eigen bijdrage vanuit de Rijksoverheid tot het maximale uurtarief Kinderopvangtoeslag. Deze pagina is terug te vinden op https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang/ Op de pagina kunnen ouders informatie vinden over de vergoeding, hoe de vergoeding berekend wordt en welke stappen de ouders kunnen ondernemen als zij het niet eens zijn met de hoogte van de berekende vergo...