Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

30-06-2020 – Oproep onderzoek TOS in de gastouderopvang

Wij doen een oproep aan alle gastouders om aan onderstaand onderzoek mee te doen! Aangezien een eerdere workshop over TOS veel belangstelling van jullie kreeg, werken wij vanzelfsprekend mee aan het verzoek. Als expertiseorganisaties voor taal, gehoor en communicatie* is het NSDSK binnen Deelkracht bezig met de vraag: ‘Hoe kan je als medewerker in de kinderopvang kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en hun ouders optimaal begeleiden? Om meer te weten te komen over de ide...

24-06-2020 – Ingediende vraagstukken

Er zijn veel tegenstrijdigheden te vinden rondom het werken in de kinderopvang en specifiek voor de gastouders in deze corona tijden. Daarom hebben wij een aantal vraagstukken op een rijtje gezet om een poging te doen meer duidelijkheid te krijgen van SZW. Vraagstukken: downloaden...

18-06-2020 Oproep voor alle gastouders en gastouderbureaus

Addendum voor contracten in de gastouderopvang Beste gastouder, gastouderbureauhouder, Sinds woensdag 17-06-2020 zijn de richtlijnen van het RIVM aangepast, waardoor het brengen van kinderen, van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid (snottebel en loopneus) naar de opvang mogelijk is. Adviezen en richtlijnen die het RIVM geeft, zijn gebaseerd op betrouwbare cijfers en feiten. De besluiten, tot het aanpassen van deze adviezen en richtlijnen, worden niet lichtvaardig genomen. We moeten er vanu...

18-06-2020 – MELDPUNT Gastouderbranche inzake COVID-19

Vanaf 17 juni 2020 is de richtlijn van het RIVM, “Handrekening bij neusverkouden kinderen” (https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen), aangepast voor het brengen van kinderen van 0 tot 6 jaar naar de kinderopvang en zo ook de gastouderopvang. De zorgen die ontstaan zijn, naar aanleiding van deze berichtgeving, hebben ons via verschillende kanalen bereikt. Deze zorgen gaan voornamelijk over de veiligheid en gezondheid van de gastouders en hun huisgenoten. Adviezen en richtlijn...

16-06-2020 – Reactie op berichtgeving aanpassingen RIVM

Wij zijn geschrokken van de snelheid waarmee beslissingen zijn genomen. Niet alleen gastouders maar alle medewerkers in de kinderopvang worden op deze manier opzij gezet en aan hun lot overgelaten. Het mag niet zo zijn dat als alles gericht wordt op de mogelijkheid de ouders te ontlasten, dit ten kosten moet gaan van de veiligheid en gezondheid van de medewerkers in de kinderopvang. Wij zijn ons bewust dat het besmettingsrisico niet groot is bij kinderen onderling maar ze kunnen het wel overd...

16-06-2020 Richtlijn neusverkoudheid

Het RIVM heeft een kleine aanpassing aangebracht in de richtlijn voor het testen van kinderen op COVID-19. Deze aanpassing is er gekomen omdat er momenteel veel onrust heerst over kinderen welke niet naar de opvang kunnen in verband met neusverkoudheidsklachten. Testen kan hierbij een hulpmiddel zijn om de risico’s in te schatten. Kinderen kunnen, op verzoek van ouders, ook ‘gewoon’ getest worden. Voorheen waren het RIVM en de GGD terughoudend met het testen van kinderen en dat is nu aa...