Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

02-05-2020 Brandbrief inzake gastouders in risicogroep

Gisteren is een brandbrief verstuurd naar de Leden van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid omtrent gastouders die tot een risicogroep behoren. Volgens het laatste nieuws blijkt dat er voor deze groep tot op heden (nog) geen oplossing c.q. maatregel is getroffen. De vraag is ook of dat nog gaat gebeuren. Aankomende week zal daar verder over 'nagedacht' worden. Dit is voor ons niet acceptabel. Wij vragen hier extra dringende aandacht voor. Download hier de inhoud van de brief....

Openstelling gastouderopvang vanaf 11 mei

24-04-2020 - Openstelling vanaf 11 mei en vragen voor de gastouderopvang De berichten over de openstelling van de kinderopvang vanaf 11 mei a.s. hebben veel vragen opgeroepen, ook vanuit de gastouderopvang. De algemene informatie moet nog nader worden uitgewerkt voor de gastouderopvang, voor zover dit mogelijk is. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft alle vragen (noodopvang, gezondheid, risicogroepen, compensatieregeling, protocol Hygiëne en Veiligheid, Toezicht en Handhaving in de...

17-04-2020 – Notitie compensatieregeling gastouderopvang

De afgelopen weken is er door de branchepartijen, BK, BMK, VGOB en NYSA intensief overleg gevoerd om tot de uitwerking van onderstaande notitie voor de gastouderopvang te komen. Notitie gastouderopvang: download Voor de toepassing van het advies voor de compensatieregeling in de gastouderopvang, is een rekenmodel ontwikkeld. Het rekenmodel helpt om de bijdrage van het gastouderbureau en de gastouder uit te rekenen en kan tevens gebruikt worden als overeenkomst tussen gastouder, gastouderbu...