Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown

In het basis- en voortgezet onderwijs en bij instellingen voor mbo-, hbo- en wetenschappelijk onderwijs wordt alleen afstandsonderwijs gegeven. Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen wel naar de basisschool of de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Lijst van cruciale beroepen Personeel werkzaam in vitale processen. Zorg, jeugdhulp en (maa...

Aangepaste maatregelen tot 18 januari 2021

Naar aanleiding van de persconferentie van de Minister-President hierbij, in het kort, de maatregelen voor de gastouderopvang. De kinderopvang gaat in zijn geheel gaat dicht met ingang van 16 december as., net als in maart van dit jaar, tot 18 januari 2021. De gastouderopvang blijft, in tegenstelling tot eerder dit jaar, wel open. Het dringende verzoek aan ouders is om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie ...

18-11-2020 – Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?

Op 12 november heeft het Verwey Jonker Instituut haar meerjarig onderzoek gepubliceerd over 576 gezinnen waarover een melding is gedaan bij Veilig Thuis. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van Augeo Foundation, het Ministerie van VWS en dertien Veilig Thuis regio’s. Lees hier meer over het onderzoek. Uit het rapport blijkt dat het een kwestie van een lange adem is. Ook het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) zegt dat huiselijk geweld en kindermishandeling echt grondig aange...

13-11-2020 Aangepast Protocol Kinderopvang

Het Protocol Kinderopvang is aangepast. Je kan het Protocol hier downloaden. Er zijn wijzigingen voor zwangere gastouders en de opvang van kinderen tot 4 jaar. Hier behoeft geen afstand meer te worden gehouden. Daarnaast is er informatie toegevoegd over wanneer kinderen thuis dienen te blijven in quarantaine en wat te doen tijdens het testen (zonder corona gerelateerde klachten) als gevolg van bron- en contactonderzoek....

Geen voorrang testen kinderopvang

Helaas is er vanuit het Ministerie van VWS een fout in de communicatie geslopen. Afgelopen week werd vermeld dat ook de sector Kinderopvang voorrang zou krijgen bij het testen op COVID-19. Helaas is dit niet het geval. Wel zullen er, zeer waarschijnlijk, in december sneltesten beschikbaar komen via de teststraten bij de GGD's. Bedenk hierbij wel dat als de uitslag van een sneltest negatief is, je alsnog een normale test dient te doen om zekerheid te hebben. De sneltesten zijn het betrou...

Sneltest Corona ook voor de gastouder?

Minister de Jonge heeft bekend gemaakt dat ook de Kinderopvang voorrang gaat krijgen bij het testen op COVID-19. Dit gebeurt zeer waarschijnlijk vanaf begin december, wanneer er voldoende capaciteit en testmateriaal aanwezig is. Geldt dit ook voor de gastouders? Kan dit via het afsprakennummer van de GGD? Helaas is er nog veel onduidelijkheid. Zodra wij hier meer informatie over ontvangen, zullen wij dit mededelen. Wordt vervolgd!      ...