Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

Aanpassing Protocol kinderen t/m 12 jaar

Kinderen tot en met 12 jaar welke nauw contact hebben gehad met iemand die besmet is geweest (categorie 2 contact) of terugkomen uit een hoog risicogebied mogen: niet naar school; niet naar de opvang en niet sporten totdat zij op dag 5 (na de blootstelling) een negatieve testuitslag hebben.   Dit staat al op de website van het RIVM vermeld, de aanpassing in het Protocol Kinderopvang volgt binnenkort.  ...

De gastouder en de avondklok

Gastouders werken vaak op flexibele tijden en kunnen ook avond- en nachtopvang verlenen. De avondklok gaat in om 21.00 uur en loopt door tot 4.30 uur van iedere dag. In verband met de avondklok dien je als gastouder altijd 2 verklaringen bij je te dragen: de eigen verklaring avondklok (download hier); en de werkgeversverklaring avondklok (download hier). Beide verklaring zijn ook in het Engels te downloaden: Self-declaration Curfew (download here); Employer's declarati...

Leges gastouderopvang gemeenten

Het aantal gastouders in Nederland wordt helaas steeds minder, terwijl er wel voldoende vraag is vanuit ouders. Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat juist de gastouderopvang bij jonge kinderen (0-4 jaar) van toegevoegde waarde is.  Kleinere groepen en meer persoonlijke aandacht zorgen voor een betere sociaal-emotionele ontwikkeling van deze kinderen. Er zijn hiervoor diverse oorzaken aan te geven. Het beroep gastouder geniet niet heel veel bekendheid bij veel mensen, op schole...

Begin nu met inventariseren!

Naar verwachting zal er morgen bekend worden gemaakt dat de huidige maatregelen met 3 weken verlengd worden. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de precieze datum van de berekening voor de compensatie richting de ouders. Wij ontvangen momenteel veel vragen van gastouders over een eventuele compensatie richting de ouders voor het bedrag boven de 6,49 euro per uur. Voor ouders welke geen gebruik hebben gemaakt of maken van de opvang maar wel de facturen vrijwillig door blijven be...

Samen!

Bijna aan het eind van 2020 kunnen we constateren dat het een bewogen en vreemd jaar is geweest. Samen is het belangrijkste woord van 2020 gebleken en ook voor 2021 gaan we op de ingeslagen weg samen verder. Zorg goed voor elkaar, houd rekening met elkaar en dan komen we samen vooruit....

Verzamelbrief Kinderopvang aan Tweede Kamer

Afgelopen vrijdag heeft Staatssecretaris van 't Wout de Verzamelbrief Kinderopvang naar de Tweede Kamer gezonden. De onderwerpen, in de brief, hebben betrekking op: de kwaliteit van de kinderopvang; de veiligheid in de kinderopvang en de financiering in de kinderopvang. Kwaliteit van de kinderopvang Bij de kwaliteit van de kinderopvang wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de gastouderopvang. In juli jl. heeft de Staatssecretaris aangegeven, na te gaan hoe de kwaliteit van de gast...