Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

21-03-2022 Reactie Nysa op internetconsultatie

Het aantal reacties op de Internetconsultatie, over de voorgenomen verlaging van het max. uurtarief voor de gastouderopvang, staat op bijna 1800. Wij zijn blij dat veel van jullie gehoor hebben gegeven aan de oproep om te reageren. Alleen vandaag kan er nog gereageerd worden, dus heb je dit nog niet gedaan, doe het alsnog. Ook wij hebben inhoudelijk een reactie ingediend.  Deze kan je hier downloaden. Hopelijk kunnen we gezamenlijk het kabinet overtuigen om naar een andere oplossing...

10-03-2022 Oproep aan ouders, gastouders en gastouderbureaus

De internetconsultatie ‘Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2023’ sluit op 22 maart. Samen met de andere brancheorganisaties (BK, BMK, BOinK en VWO) hebben wij een aantal brieven opgesteld voor ouders, gastouders en gastouderbureaus. Ons verzoek is aan gastouderbureaus en gastouders om deze brieven zoveel mogelijk te verspreiden. Op deze manier kunnen we gezamenlijk (ouders, gastouders en gastouderbureaus) een vuist maken om de gastouderopvang betaalbaar en financieel toegank...

25-02-2022 Wordt er een nieuwe toeslagaffaire geboren?

In het voorgenomen besluit tot wijziging van de Kinderopvangtoeslag 2023 blijkt dat het kabinet van plan is om tevens per 01-01-2023 de koppeling gewerkte uren los te laten. Vanaf 01-01-2023 ontvangen ouders recht op max. 230 uur KOT als aan de voorwaarden voldaan wordt. Daarnaast blijkt uit het voorgenomen besluit (zoals eerder gemeld) dat het kabinet voornemens is om het max. uurtarief voor de gastouderopvang met 0,15 cent te verlagen. Deze maatregelen tezamen kunnen wel eens voor nie...

22-02-2022 Wil de overheid van de gastouderopvang af?

Al jaren worden alle kosten van het toezicht uit het gehele budget van de Kinderopvangtoeslag (KOT) gehaald, als gevolg waarvan alle max. uurtarieven KOT minder hard stijgen dan de inflatie. Indirect hebben ouders die gebruiken maken van de gastouderopvang dus ook mee betaald voor het toezicht op de andere vormen van kinderopvang. Nu wordt hier van afgeweken en wordt de rekening van de 6,4 miljoen euro, voor de intensivering van het toezicht op de gastouderopvang, alleen neergelegd bij de ...

21-02-2022 Optimaal gebruik maken van de gastouderopvang

Willen we wat doen aan het tekort aan personeel/gastouders in de kinderopvangsector? Misschien moeten we dan eens kijken of er optimaal gebruik gemaakt kan worden van de gastouderopvang. Zorg dat gastouders in iedere gemeente ook VVE-opvang kunnen doen. Zorg dat gastouders in iedere gemeente ook kinderen kunnen opvangen waar de gemeente voor betaald. Zorg ervoor dat ook gastouders recht op KOT hebben als hun eigen kinderen naar de gastouderopvang gaan. Misschien trekt dit ook we...

21-02-2022 Invloed Omgevingswet op gastouderopvang

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld, de invoeringsdatum wordt zeer waarschijnlijk 1 januari 2023. Dit heeft tot gevolg dat tevens het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) wordt uitgesteld. Heeft het BBL invloed op de gastouderopvang? Ja, op twee wijzen kan dit van invloed zijn op de gastouderopvang, te weten; De verplichte plaatsing van rookmelders. Het verbod op loden leidingen in de kinderopvang. Voor de verplichte plaatsing van de rookmelders hebben wij van de ...