Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

24-10-2023 Extra verhoging kinderopvangtoeslag 2024

Voor 2024 zijn de maximum uurtarieven voor de Kinderopvangtoeslag definitief vastgesteld. Deze tarieven luiden als volgt: Gastouderopvang € 7,24 BSO € 8,30 Dagopvang € 9,65 Groen Links/PvdA hebben tijdens de gesprekken over de begroting voor 2024 nog een verzoek ingediend om extra geld vrij te maken voor onder andere een extra verhoging van de maximum uurtarieven Kinderopvangtoeslag. Dit amendement is vanmiddag in de Tweede Kamer besproken en het voorstel is aangenomen. ...

18-10-2023 NYSA in gesprek met toezichthouders in de gastouderopvang

GGD GHOR Nederland organiseert 3 keer per jaar een specialistendag gastouderopvang waar toezichthouders uit het hele land naar toekomen. Op iedere specialistendag worden naast actualiteiten ook diverse onderwerpen uitgediept waaronder op 26 september: casuïstiek bespreking met toezichthouders en vertegenwoordigers van branchepartijen. NYSA is, samen met de andere branchepartijen, uitgenodigd om in gesprek te gaan met toezichthouders van de GGD. Het doel van de middag is het uitwiss...

13-07-2023 Update Q&A GGD-GHOR voor toezichthouders

GGD-GHOR heeft een update uitgebracht inzake de Q&A voor de toezichthouders van de GGD. De betreffende Q&A is hier te downloaden. Verandert er door deze Q&A iets in de praktijk voor de gastouder? Het antwoord hierop is nee. De Q&A is bedoeld voor toezichthouders van de GGD om een handvat te hebben hoe het toezicht nu in de praktijk dient plaats te vinden. Dit zegt niets over het wel of niet gebruiken van de speeltoestellen/kinderbedden in de gastouderopvang en de e...

08-07-2023 Internetconsultatie Verbetertraject gastouderopvang

Nysa heeft gereageerd op de Internetconsulatie inzake de aanpassing van de Wet Kinderopvang als gevolg van het verbetertraject kwaliteit gastouderopvang. Onze aandachtspunten: De gevolgen van het stappelen van het aantal voorgenomen verbetermaatregelen; De kosten welke dit met zich meebrengt in verhouding tot de gevraagde investeringen. Lees onze hele reactie hier. Wil je nog reageren op de Internetconsultatie dan kan dit nog tot 10 juli.  ...

07-07-2023 Update overleg verbetertraject gastouderopvang

Zo kort voor het weekend even een update. Nysa heeft vandaag, na overleg met diverse brancheorganisaties en SZW, alsnog deelgenomen aan het gesprek over het verbetertraject kwaliteit gastouderopvang. Dat heeft er in geresulteerd dat vandaag alle brancheorganisaties bijna volledig op 1 lijn zaten over de invulling van de verbetermaatregelen voor de gastouderopvang. Dit komt niet vaak voor, maar wij zijn zeer content met dit resultaat en de steun voor de gastouderopvang. Ook hebben alle b...