Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

10-06-2021 Advies SER toekomst kinderopvang

Vandaag heeft de SER haar advies gepubliceerd over de toekomst van de kinderopvang, "Een kansrijke start voor alle kinderen". Nysa is aangesloten bij de VCP (Vakcentrale voor professionals) en heeft, tijdens het samenstellen van het advies, regelmatig overleg gevoerd over de inhoud van het advies. Waar voorheen nog wel eens voorbij werd gegaan aan de gastouderopvang, zijn wij verheugd om te melden dat nu ook de gastouderopvang in het advies wordt benoemd. De speerpunten van het advies zijn...

01-06-2021 Oproep!!

Momenteel ontvangen wij veel klachten, van vraag- en gastouders, over gastouderbureaus die niet of veel te laat (langer dan 30 dagen) betalen. Om alle klachten per gastouderbureau te verzamelen en concreet stappen te kunnen ondernemen hebben wij jullie hulp nodig. Ben je gastouder en herken je jezelf in bovenstaande situatie? Stuur dan een mail naar klachtenloket@stichtingnysa.nl. Vermeld in de mail de naam van het betreffende gastouderbureau en vanaf wanneer de betalingsproblemen zi...

19-05-2021 Retourneren zelftesten gastouders

Heb je het pakket met zelftesten al ontvangen en wil je het retourneren? Stuur dan een mail naar afmeldenzelftesten@minszw.nl.  Vermeld in de mail je naam en LRK nummer. Naar aanleiding van je mail ontvang je dan nadere informatie over de manier waarop je dit kan doen. Helaas is het momenteel niet mogelijk om het pakket gratis te retourneren daar er geen antwoordnummer bij de gegevens van de verzender staat vermeld.      ...

11-05-2021 Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

In april heeft Nysa deelgenomen aan het overleg met Ministerie van VWS over de evaluatie en implementatie van de Meldcode. Nysa heeft voor de gastouderopvang een aantal verbeterpunten benoemd. Een eigen aangepast versie van de meldcode voor de gastouderopvang. Verschuiving verantwoordelijkheid bij niet-acute melding conform de meldcode van gastouderbureau naar gastouder. Wel ondersteuning/begeleiding vanuit gastouderbureau. Jaarlijks verplichte training voor gastouders inzake de me...

06-05-2021 Zelftesten voor de gastouders aan huis (nanny’s)

Eerder deze week is bekend gemaakt dat ook de zelftesten voor de gastouders aan huis (nanny's) naar het woonadres zouden worden gezonden. Inmiddels is duidelijk geworden dat er voor deze groep gastouders geen gebruik kan worden gemaakt van het woonadres. Naar aanleiding hiervan heeft het Ministerie van SZW besloten de zelftesten, voor deze groep gastouders, naar het adres van de vraagouders te zenden (zijnde het opvangadres). Als er gastouders zijn die op meerdere adressen werkzaam zijn da...