Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

18-11-2020 – Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?

Op 12 november heeft het Verwey Jonker Instituut haar meerjarig onderzoek gepubliceerd over 576 gezinnen waarover een melding is gedaan bij Veilig Thuis. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van Augeo Foundation, het Ministerie van VWS en dertien Veilig Thuis regio’s. Lees hier meer over het onderzoek. Uit het rapport blijkt dat het een kwestie van een lange adem is. Ook het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) zegt dat huiselijk geweld en kindermishandeling echt grondig aange...

13-11-2020 Aangepast Protocol Kinderopvang

Het Protocol Kinderopvang is aangepast. Je kan het Protocol hier downloaden. Er zijn wijzigingen voor zwangere gastouders en de opvang van kinderen tot 4 jaar. Hier behoeft geen afstand meer te worden gehouden. Daarnaast is er informatie toegevoegd over wanneer kinderen thuis dienen te blijven in quarantaine en wat te doen tijdens het testen (zonder corona gerelateerde klachten) als gevolg van bron- en contactonderzoek....

Geen voorrang testen kinderopvang

Helaas is er vanuit het Ministerie van VWS een fout in de communicatie geslopen. Afgelopen week werd vermeld dat ook de sector Kinderopvang voorrang zou krijgen bij het testen op COVID-19. Helaas is dit niet het geval. Wel zullen er, zeer waarschijnlijk, in december sneltesten beschikbaar komen via de teststraten bij de GGD's. Bedenk hierbij wel dat als de uitslag van een sneltest negatief is, je alsnog een normale test dient te doen om zekerheid te hebben. De sneltesten zijn het betrou...

Sneltest Corona ook voor de gastouder?

Minister de Jonge heeft bekend gemaakt dat ook de Kinderopvang voorrang gaat krijgen bij het testen op COVID-19. Dit gebeurt zeer waarschijnlijk vanaf begin december, wanneer er voldoende capaciteit en testmateriaal aanwezig is. Geldt dit ook voor de gastouders? Kan dit via het afsprakennummer van de GGD? Helaas is er nog veel onduidelijkheid. Zodra wij hier meer informatie over ontvangen, zullen wij dit mededelen. Wordt vervolgd!      ...

21-09-2020 Van het kastje, naar de muur en weer terug

MEER SLUITINGEN VAN GASTOUDERLOCATIES DOOR AANGEPAST BELEID? Zoals eerder gemeld is afgelopen donderdag de motie van Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) aangenomen in de Tweede Kamer waardoor de medewerkers in de kinderopvang/gastouders voorrang bij het testen krijgen. Helaas neemt het kabinet deze motie niet over, dus geen voorrang bij het testen voor de gastouders en de medewerkers in de kinderopvang. De sector die tijdens de algehele lockdown cruciaal was, wordt nu als afdankertje in de ...

DAG van het GASTOUDERBUREAU

Gastouders, pedagogisch medewerkers, secretaresses en nog meer beroepen worden jaarlijks in het zonnetje gezet. Maar hoe zit het met de houders van het gastouderbureau of de bemiddelingsmedewerker van een gastouderbureau? We vergeten hierbij een essentiële rol binnen de gastouderbranche waaraan wij niet voorbij willen gaan. Laten we de houders van gastouderbureaus en/of de bemiddelingsmedewerkers bedanken voor hun tomeloze inzet en een dag in het leven roepen: 1 OKTOBER. ZET JOUW GASTOUDE...