Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

06-05-2021 Zelftesten voor de gastouders aan huis (nanny’s)

Eerder deze week is bekend gemaakt dat ook de zelftesten voor de gastouders aan huis (nanny's) naar het woonadres zouden worden gezonden. Inmiddels is duidelijk geworden dat er voor deze groep gastouders geen gebruik kan worden gemaakt van het woonadres. Naar aanleiding hiervan heeft het Ministerie van SZW besloten de zelftesten, voor deze groep gastouders, naar het adres van de vraagouders te zenden (zijnde het opvangadres). Als er gastouders zijn die op meerdere adressen werkzaam zijn da...

03-05-2021 Zelftesten voor de gastouderopvang

Afgelopen periode hebben wij regelmatig overleg gevoerd met de Directie Kinderopvang van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Wij zijn dan ook zeer verheugd om mede te delen dat SZW besloten heeft dat ook de gastouderopvang gaat beschikken over de preventieve zelftesten. Vanaf 10 mei as. ontvangt iedere gastouder, op het woonadres (ook de gastouder aan huis), één set met zelftesten. Middels deze zelftesten kan iedere gastouder, tot aan de zomer, twee keer per week prev...

28-04-2021 Compensatie ouders 2e lockdown

Over de periode van 16 december 2020 tot 8 februari 2021 hebben ouders wederom recht op compensatie van de eigen bijdrage tot aan het maximumuurtarief voor de kinderopvangtoeslag. De ouders ontvangen hierover rond 22 mei as. bericht en vanaf 28 mei as. zal er met de uitbetaling door het SVB (Sociale Verzekeringsbank) gestart worden. De peildatum van de berekening van de compensatie is vastgesteld op 21 februari 2021. Er kunnen verschillen ontstaan tussen de situatie op de peildatum en d...

21-04-2021 Zelftesten en de gastouderopvang

Het ministerie van SZW heeft bekend gemaakt dat kinderopvanglocaties, welke niet op hetzelfde adres als een school zijn gevestigd, vanaf 3 mei as., binnen twee weken, zelftesten geleverd kunnen krijgen. Voorwaarde hiervoor is dat de fabrikanten voldoende zelftesten leveren. De verzending van de zelftesten gebeurt automatisch, er hoeft dus niet om verzocht te worden vanuit de kinderopvangorganisaties. Vanuit het ministerie is in eerste instantie gekozen voor de kinderdagverblijven daar het ...

16-03-2021 Uitnodiging webinars 25 maart en 30 maart as.

De ministeries van OCW en SZW organiseren in samenwerking met de GGD Hollands Midden, GGD-GHOR en LCI/RIVM een aantal webinars over corona en de maatregelen in het onderwijs en de kinderopvang. Tijdens deze webinars wordt er ingegaan op het landelijk beleid en de mogelijkheid geboden om vragen te stellen aan de jeugdartsen van  GGD Hollands Midden (er wordt niet ingegaan op de werkwijze van de verschillende GGD's). De onderwerpen welke, onder andere, aan bod komen zijn: Hoe groot is ...