Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

18-06-2020 – MELDPUNT Gastouderbranche inzake COVID-19

Vanaf 17 juni 2020 is de richtlijn van het RIVM, “Handrekening bij neusverkouden kinderen” (https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen), aangepast voor het brengen van kinderen van 0 tot 6 jaar naar de kinderopvang en zo ook de gastouderopvang. De zorgen die ontstaan zijn, naar aanleiding van deze berichtgeving, hebben ons via verschillende kanalen bereikt. Deze zorgen gaan voornamelijk over de veiligheid en gezondheid van de gastouders en hun huisgenoten. Adviezen en richtlijn...

16-06-2020 – Reactie op berichtgeving aanpassingen RIVM

Wij zijn geschrokken van de snelheid waarmee beslissingen zijn genomen. Niet alleen gastouders maar alle medewerkers in de kinderopvang worden op deze manier opzij gezet en aan hun lot overgelaten. Het mag niet zo zijn dat als alles gericht wordt op de mogelijkheid de ouders te ontlasten, dit ten kosten moet gaan van de veiligheid en gezondheid van de medewerkers in de kinderopvang. Wij zijn ons bewust dat het besmettingsrisico niet groot is bij kinderen onderling maar ze kunnen het wel overd...

16-06-2020 Richtlijn neusverkoudheid

Het RIVM heeft een kleine aanpassing aangebracht in de richtlijn voor het testen van kinderen op COVID-19. Deze aanpassing is er gekomen omdat er momenteel veel onrust heerst over kinderen welke niet naar de opvang kunnen in verband met neusverkoudheidsklachten. Testen kan hierbij een hulpmiddel zijn om de risico’s in te schatten. Kinderen kunnen, op verzoek van ouders, ook ‘gewoon’ getest worden. Voorheen waren het RIVM en de GGD terughoudend met het testen van kinderen en dat is nu aa...

15-06-2020 – Reactie op Brandbrief ‘Gastouders in risicogroep’

Vandaag hebben wij een inhoudelijk reactie van de Staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, ontvangen inzake onze brief ‘Brandbrief gastouders in risicogroep’ van 1 mei j.l. Helaas is het niet de reactie waarop wij gehoopt hadden maar wij hebben begrip voor het standpunt van de Staatsecretaris. Bijna iedereen in Nederland is getroffen (en wordt nog steeds getroffen) door de economische achteruitgang welke het gevolg is van de Corona-crisis. De genomen noodmaatr...

03-06-2020 Informatie Rijksoverheid over testbeleid

De Rijksoverheid heeft diverse informatieve flyers gemaakt inzake het testbeleid met ingang van 1 juni. Deze zijn hieronder te downloaden: Stroomschema Testen Hoe maak je een afspraak? Hoe werkt het bron- en contactonderzoek? Je kan deze, ter informatie, aan je vraagouders verstrekken mocht dit nodig zijn....