Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

23-07-2021 Watersnoodramp en de gastouderopvang

Tot nu toe zijn er bij het Ministerie van SZW, toezichtpartijen en brancheorganisaties een beperkt aantal meldingen ontvangen van gastouders over het niet kunnen gebruiken van de opvanglocatie. In de meeste gevallen wordt er verwacht dat de opvang op korte termijn (1 á 2 weken) weer kan worden aangevangen. Mocht dit langer dan 2 weken duren dan is vanuit het Ministerie van SZW het verzoek aan de gastouderbureaus om vervangende opvang te zoeken bij een andere (LRK) geregistreerde opvangvoo...

21-07-2021 Watersnood en gastouderopvang

Gisteren hebben wij spoedoverleg gehad met de Directie Kinderopvang van het Ministerie van SZW. Het overleg ging over de huidige situatie in, met name, Zuid-Limburg als gevolg van de watersnood. Momenteel is SZW in overleg met VNG, GGD-GHOR en de Belastingdienst om na te gaan welke tijdelijke noodmaatregelen er genomen kunnen worden voor de gastouderopvang. Denk hierbij onder andere aan, hoe om te gaan met huizen van gastouders en/of vraagouders welke onder water stonden waarbij de opgelo...

10-06-2021 Advies SER toekomst kinderopvang

Vandaag heeft de SER haar advies gepubliceerd over de toekomst van de kinderopvang, "Een kansrijke start voor alle kinderen". Nysa is aangesloten bij de VCP (Vakcentrale voor professionals) en heeft, tijdens het samenstellen van het advies, regelmatig overleg gevoerd over de inhoud van het advies. Waar voorheen nog wel eens voorbij werd gegaan aan de gastouderopvang, zijn wij verheugd om te melden dat nu ook de gastouderopvang in het advies wordt benoemd. De speerpunten van het advies zijn...

01-06-2021 Oproep!!

Momenteel ontvangen wij veel klachten, van vraag- en gastouders, over gastouderbureaus die niet of veel te laat (langer dan 30 dagen) betalen. Om alle klachten per gastouderbureau te verzamelen en concreet stappen te kunnen ondernemen hebben wij jullie hulp nodig. Ben je gastouder en herken je jezelf in bovenstaande situatie? Stuur dan een mail naar klachtenloket@stichtingnysa.nl. Vermeld in de mail de naam van het betreffende gastouderbureau en vanaf wanneer de betalingsproblemen zi...

19-05-2021 Retourneren zelftesten gastouders

Heb je het pakket met zelftesten al ontvangen en wil je het retourneren? Stuur dan een mail naar afmeldenzelftesten@minszw.nl.  Vermeld in de mail je naam en LRK nummer. Naar aanleiding van je mail ontvang je dan nadere informatie over de manier waarop je dit kan doen. Helaas is het momenteel niet mogelijk om het pakket gratis te retourneren daar er geen antwoordnummer bij de gegevens van de verzender staat vermeld.      ...

11-05-2021 Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

In april heeft Nysa deelgenomen aan het overleg met Ministerie van VWS over de evaluatie en implementatie van de Meldcode. Nysa heeft voor de gastouderopvang een aantal verbeterpunten benoemd. Een eigen aangepast versie van de meldcode voor de gastouderopvang. Verschuiving verantwoordelijkheid bij niet-acute melding conform de meldcode van gastouderbureau naar gastouder. Wel ondersteuning/begeleiding vanuit gastouderbureau. Jaarlijks verplichte training voor gastouders inzake de me...