Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

16-12-2021 Vragen over extra opvang verlengde kerstvakantie

Wij ontvangen momenteel regelmatig de volgende vragen: Als ouders dit wensen mag ik, als gastouder, volgende week extra opvang verlenen? En zo ja, mag ik deze uren dan doorberekenen? De regel is dat er noodopvang door de scholen geregeld dient te worden voor kwetsbare kinderen en voor kinderen van ouders werkzaam in cruciale beroepen. Kan de school geen noodopvang verlenen of willen ouders het anders geregeld hebben, dan staat het je vrij om extra opvang te verlenen (als je plek he...

14-12-2021 Verlengde kerstvakantie basisschool

Tijdens de persconferentie van vanavond is bekend gemaakt dat de basisscholen en de reguliere BSO (hiermee wordt niet bedoeld de voor- en naschoolse opvang door de gastouder) een week eerder aan de kerstvakantie gaan beginnen. Er wordt verzocht aan ouders om, tijdens deze extra week voor kerst, de kinderen in de eigen huiselijke bubbel te houden. Het is zeer kort dag voor werkende ouders om dit te kunnen regelen. Daarnaast vragen wij ons af hoe het dan gaat met kinderen jonger dan 4 jaar ...

08-12-2021 Meldpunt sluiting Gastouderopvang

Op verzoek hebben wij ons meldpunt voor de registratie van sluitingen van de gastouderopvang weer open gesteld. Mocht je als gastouder je opvang dienen te sluiten in verband met de huidige problematiek? Meld het! Aan de hand van de meldingen kunnen wij in overleg met de betrokken partijen om na te gaan of er andere maatregelen nodig zijn. Wil je een melding maken? Vul het formulier in, klik hier.  ...

02-12-2021 Uurtarief KOT Gastouderopvang vastgesteld

Het uurtarief gastouderopvang voor de Kinderopvangtoeslag is definitief vastgesteld op €  6,52. De indexatie ten opzichte van 2020 bedraagt slechts 0,51% terwijl de gemiddelde stijging van de CPI (Consumenten Prijs Index) over 2021 gemiddeld 2,12% bedroeg. Heb jij je uurtarief voor 2022 al vastgesteld? Houd in ieder geval rekening met: hogere kosten voor electra en gasverbruik; kosten voor het aanschaffen van zelftesten. Deze kosten kan je doorberekenen in je uurtarief. ...

27-11-2021 Vragen gesteld aan SZW

Naar aanleiding van het aangepaste Protocol Kinderopvang, welke vanaf aanstaande maandag gaat gelden, hebben wij SZW om een inhoudelijke reactie gevraagd. In het kort gaat het om de volgende punten: Waarom geen gelijke regels voor alle kinderen tot 12 jaar ? Wij zien graag dat voor 0-4 jaar dezelfde regels gelden; Kinderen tussen de 4-12 jaar van de gastouder zelf dienen thuis te blijven met milde verkoudheidsklachten en de gastouderopvang dient gesloten te worden totdat er sprake is ...

26-11-2021 Nieuwe maatregelen kinderopvang vanaf maandag

Naar aanleiding van de persconferentie van vanavond, gaan er vanaf aanstaande maandag, 29 november, een aantal aanvullende maatregelen gelden voor de kinderopvang. Het Protocol Kinderopvang is hierop aangepast. Download het Protocol hier. In het kort luiden de aanpassingen als volgt: Voor kinderen van 4-12 jaar geldt dat zij bij milde verkoudheidsklachten thuisblijven. Met een negatieve testuitslag kunnen deze kinderen weer naar de opvang. Voor kinderen tot 4 jaar veranderd er niets,...