Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

19-04-2022 Landelijke dag tegen pesten

Vandaag is de landelijke dag tegen pesten. Pesten komt helaas ook in de opvang voor. Komt dit bij jou in je opvang voor? Hoe ga je hiermee om en heb je hierbij meer ondersteuning nodig? Laat het ons weten!...

07-04-2022 Leges 2022

Leges 2022 Download hier het overzicht met de leges 2022 voor de kinderopvang in alle Nederlandse gemeenten. Kort samengevat zijn er 8 gemeenten welke per 2022 leges hebben ingevoerd voor de gastouderopvang, te weten: Gemeente Tarief Gastouderbureau Tarief gastouder Baarn € 1.467,40 € 601,25 Barneveld € 1.500,00 € 200,00 Montfoort Bestond al € 457,20 Oostzaan € 1.000,00 € 500,00 Uden € 1.503,75 € 501,25 Weesp € 1.515,40 ...

05-04-2022 Record indexering voor KOT 2023 verwacht

Naar aanleiding van het artikel van Bureau Buitenhek "Record indexering van toeslagtarieven 2023 verwacht" ontvangen wij veel vragen. De in het artikel genoemde verwachte indexering is momenteel nog slechts een raming en geen vaststaand feit. Zekerheid over de precieze indexering van de uurtarieven KOT voor 2023 ontvangen we pas in het najaar. Hopelijk wordt er tevens nog gekeken naar de korting van 0,15 cent op het tarief van de gastouderopvang naar aanleiding van de reacties op de Int...

21-03-2022 Reactie Nysa op internetconsultatie

Het aantal reacties op de Internetconsultatie, over de voorgenomen verlaging van het max. uurtarief voor de gastouderopvang, staat op bijna 1800. Wij zijn blij dat veel van jullie gehoor hebben gegeven aan de oproep om te reageren. Alleen vandaag kan er nog gereageerd worden, dus heb je dit nog niet gedaan, doe het alsnog. Ook wij hebben inhoudelijk een reactie ingediend.  Deze kan je hier downloaden. Hopelijk kunnen we gezamenlijk het kabinet overtuigen om naar een andere oplossing...

10-03-2022 Oproep aan ouders, gastouders en gastouderbureaus

De internetconsultatie ‘Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2023’ sluit op 22 maart. Samen met de andere brancheorganisaties (BK, BMK, BOinK en VWO) hebben wij een aantal brieven opgesteld voor ouders, gastouders en gastouderbureaus. Ons verzoek is aan gastouderbureaus en gastouders om deze brieven zoveel mogelijk te verspreiden. Op deze manier kunnen we gezamenlijk (ouders, gastouders en gastouderbureaus) een vuist maken om de gastouderopvang betaalbaar en financieel toegank...

25-02-2022 Wordt er een nieuwe toeslagaffaire geboren?

In het voorgenomen besluit tot wijziging van de Kinderopvangtoeslag 2023 blijkt dat het kabinet van plan is om tevens per 01-01-2023 de koppeling gewerkte uren los te laten. Vanaf 01-01-2023 ontvangen ouders recht op max. 230 uur KOT als aan de voorwaarden voldaan wordt. Daarnaast blijkt uit het voorgenomen besluit (zoals eerder gemeld) dat het kabinet voornemens is om het max. uurtarief voor de gastouderopvang met 0,15 cent te verlagen. Deze maatregelen tezamen kunnen wel eens voor nie...