Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

04-03-2021 Denklijn personenregister kinderopvang

In januari 2021 heeft GGD-GHOR de 'Denklijn personenregister kinderopvang' gepubliceerd. Hierin wordt beschreven wie zich dienen in te schrijven in het personenregister en wat wordt verstaan onder het begrip "structureel". Onder 'structureel' wordt volgens de Denklijn verstaan: Aanwezigheid van minimaal eens per drie maanden een half uur. In de Denklijn wordt aan de hand van een aantal voorbeelden duidelijkheid gegeven wanneer iemand zich dient in te schrijven bij het Personenregister. He...

01-03-2021 Stappenplan Bron- en Contactonderzoek

De afgelopen week hebben wij geconstateerd dat het aantal gastouders welke met quarantainemaatregelen te maken krijgen, toeneemt. Indien er sprake is van een positief getest persoon in de opvang of zijdelings bij de opvang betrokken dan dient de gastouder over een stappenplan te beschikken over hoe te handelen. Bijgaand doen wij jullie het Stappenplan gastouder BCO voor het Bron- en Contactonderzoek toekomen welke als handleiding gebruikt kan worden. Tevens hebben wij een tweetal conc...

10-02-2021 Beeldbellen in het kader van toezicht kinderopvang

Voor het toezicht op de kinderopvang kan de GGD verzoeken om de opvangsituatie te observeren middels beeldbellen. Door GGD-GHOR zijn hier richtlijnen voor opgesteld met wat wel mag en wat niet mag. Wat zijn hiervoor veilige systemen om te gebruiken en welke voorwaarden zitten er aan vast in het kader van AVG? De handreiking van GGD-GHOR is hier te downloaden....

08-02-2021 Snotneuzenbeleid

Als gevolg van het gewijzigd beleid van het RIVM, zijn kinderen tussen de 4 en 12 jaar niet langer welkom bij de gastouder met verkoudheidsklachten waaronder een snotneus. Kinderen tot 4 jaar kunnen wel naar de gastouder met lichte verkoudheidsklachten. De richtlijn vanuit het RIVM is gebaseerd op de volgende punten: Kinderen tot 4 jaar hebben vaker een snotneus, zonder dat hierbij overige verkoudheidsklachten aanwezig zijn (in vergelijking met kinderen tussen de 4 en 12 jaar). Kinder...

06-02-2021 Stappenplan testen gastouders

Stap 1 Zijn er klachten en komt de continuïteit van de opvang in gevaar? Zie hierbij voor extra informatie het afwegingskader waarbij de gastouderopvang op de tweede pagina wordt vermeld. Stap 2 Is het antwoord ja, neem dan contact op met je gastouderbureau en vul samen de "Verklaring voorrangsprocedure gastouders" in. Mocht het gastouderbureau niet direct bereikbaar zijn dan kan in het uiterste geval contact opgenomen worden met Nysa om samen de verklaring in te vullen. Stap 3 Als je...

06-02-2021 Voorrang bij testen voor de gastouders

Goed nieuws!!! Vanaf maandag 8 februari as. krijgen gastouders voorrang bij het testen bij een testlocatie van de GGD. De huisgenoten van de gastouder komen helaas niet in aanmerking voor het testen met voorrang. De voorrangsprocedure is uitsluitend bedoeld om te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd waardoor de continuïteit van de opvang in het gevaar kan komen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief voor de gastouders geschreven. Indi...