Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

06-09-2022 Hoogste inflatie ooit, 12% in augustus

Wat kan je doen als je kosten voor eten, drinken, gas en licht de pan uit rijzen. Kan je zomaar tussentijds je uurtarief aanpassen? Het antwoord hierop is ja, maar houd rekening met het feit dat je ouders hierover ruim van te voren dient te informeren. Onder ruim van te voren verstaan wij 1 a 2 maanden. Wat kan je nog meer doen om de stijging van je kosten door te berekenen? In plaats van het tussentijds aanpassen van je uurtarief, of naast het indexeren van je uurtarief, kan je ook na...

26-08-2022 Toegankelijkheid gastouderopvang onder druk

In het vervolg op het artikel van Kinderopvangtotaal over gastouders en bestemmingsplannen van gemeenten (lees het hele artikel hier) verwachten wij dat dit, met invoering van de nieuwe Omgevingswet, vaker gaat voorkomen. Door de nieuwe Omgevingswet dienen gemeenten alle bestemmingsplannen na te gaan en kan het zomaar gebeuren dat er niets over de gastouderopvang is opgenomen. Dit kan problemen veroorzaken voor de reeds bestaande gastouders maar ook voor de startende gastouders. Het toetst...

23-08-2022 Gratis e-learning ‘Taalontwikkeling in de kinderopvang’ van het NSDSK

De Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) heeft een gratis e-learning ontwikkeld voor alle professionals in de kinderopvang, waaronder gastouders. De e-learning heeft betrekking op de taalontwikkeling van jonge kinderen van 0-4 jaar en bestaat uit drie online modules: Taalontwikkeling 0-4. Kennismaking TOS. Signalering & Toeleiding TOS In deze drie modules wordt ingegaan op hoe je een taalachterstand of taalontwikkelingsstoornis herkent en op welke...

07-06-2022 Gastouder, een betaalde oppas?

Met verbazing, kromme tenen en ten bergen gerezen haren, lees ik weer hoe men (o.a. gemeenten en GGD in een enquête, maar ook weer in een artikel in het AD) aankijkt tegen kinderopvang verzorgd door een gastouder. Op onderstaande foto is te zien dat het beroep gastouder gelijkgesteld is aan: betaalde OPPAS, en in dezelfde adem genoemd worden als: familie, grootouders en vrienden. Daar zet ik en vele van mijn collega’s, als professioneel opgeleide pedagogische gastouders, een kanttekenin...

17-05-2022 Recent een inspectie gehad? Doe mee aan het onderzoek!

Onderzoekers horen graag over uw ervaringen. Middels dit bericht vertellen we je graag over een lopend onderzoek naar de effecten van toezicht en handhaving van kinder- en gastouderopvang op de naleving van de regels, en daarmee op kwaliteit en veiligheid van kinder-/gastouderopvang. Daarnaast vragen we je of je bij wilt dragen en je stem wil laten horen door je ervaringen te delen. Het onderzoek maakt deel uit van de brede evaluatie van het beleid van kinder-/gastouderopvang. Het doel ...

17-05-2022 Pleegt de toezichthouder wanprestatie?

Het toezicht in de gastouderopvang wordt uitgevoerd door de GGD. GGD-GHOR is de overkoepelende organisatie welke adviezen geeft over de uitvoering van het toezicht en welke in gesprek gaat met branchepartijen en ook het Ministerie van SZW om na te gaan hoe het toezicht verbeterd kan worden. GGD-GHOR wenst graag in gesprek te gaan, met de branchepartijen, om te bekijken of de huidige RI&E (Risico inventarisatie en Evaluatie) welke wordt opgesteld door gastouderbureaus, dient te worden u...