Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

Begin nu met inventariseren!

Naar verwachting zal er morgen bekend worden gemaakt dat de huidige maatregelen met 3 weken verlengd worden. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de precieze datum van de berekening voor de compensatie richting de ouders. Wij ontvangen momenteel veel vragen van gastouders over een eventuele compensatie richting de ouders voor het bedrag boven de 6,49 euro per uur. Voor ouders welke geen gebruik hebben gemaakt of maken van de opvang maar wel de facturen vrijwillig door blijven be...

Samen!

Bijna aan het eind van 2020 kunnen we constateren dat het een bewogen en vreemd jaar is geweest. Samen is het belangrijkste woord van 2020 gebleken en ook voor 2021 gaan we op de ingeslagen weg samen verder. Zorg goed voor elkaar, houd rekening met elkaar en dan komen we samen vooruit....

Verzamelbrief Kinderopvang aan Tweede Kamer

Afgelopen vrijdag heeft Staatssecretaris van 't Wout de Verzamelbrief Kinderopvang naar de Tweede Kamer gezonden. De onderwerpen, in de brief, hebben betrekking op: de kwaliteit van de kinderopvang; de veiligheid in de kinderopvang en de financiering in de kinderopvang. Kwaliteit van de kinderopvang Bij de kwaliteit van de kinderopvang wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de gastouderopvang. In juli jl. heeft de Staatssecretaris aangegeven, na te gaan hoe de kwaliteit van de gast...

Toezicht GGD tijdens lock-down tot en met 15 januari 2021

Het toezicht tijdens de lock-down periode zal, net als in het voorjaar gericht zijn op: Vinger aan de pols. Signaalgestuurd. Locatieonderzoeken kunnen, in tegenstelling tot het begin van het jaar, nu onder voorwaarden plaatsvinden Vinger aan de pols wil zeggen dat de toezichthouder telefonisch contact kan opnemen over de wijze waarop de opvang nu plaatsvindt. Hiervan wordt geen rapport opgemaakt. Alleen als het telefonisch contact hier aanleiding toe geeft, kan er een incidenteel o...

Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown

In het basis- en voortgezet onderwijs en bij instellingen voor mbo-, hbo- en wetenschappelijk onderwijs wordt alleen afstandsonderwijs gegeven. Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen wel naar de basisschool of de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Lijst van cruciale beroepen Personeel werkzaam in vitale processen. Zorg, jeugdhulp en (maa...

Aangepaste maatregelen tot 18 januari 2021

Naar aanleiding van de persconferentie van de Minister-President hierbij, in het kort, de maatregelen voor de gastouderopvang. De kinderopvang gaat in zijn geheel gaat dicht met ingang van 16 december as., net als in maart van dit jaar, tot 18 januari 2021. De gastouderopvang blijft, in tegenstelling tot eerder dit jaar, wel open. Het dringende verzoek aan ouders is om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie ...