Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

23-09-2022 Stappenplan starten gastouderopvang Gemeente Heerlen

Nysa heeft in overleg met de Gemeente Heerlen een stappenplan samengesteld voor het starten van een gastouderopvang in de Gemeente Heerlen. Dit geldt voor de gastouderopvang vanuit eigen woning van de gastouder maar ook voor de gastouderopvang vanuit de woning van de ouders. Stap 1 Check allereerst het van toepassing zijnde bestemmingsplan voor het betreffende opvangadres. Dat doe je hier. Klik op de button "Plannen zoeken" en voer dan het opvangadres in. Klik op het betreffende bestemming...

19-09-2022 De gevolgen van de tekorten in de kinderopvang

Journalist Joanne Wienen heeft afgelopen vrijdag in het NRC een artikel geschreven over de gevolgen van het tekort aan kindplekken in de Kinderopvang. Ook Nysa heeft hier een bijdrage aan geleverd. Uit het artikel komt duidelijk naar voren dat de tekorten diverse gevolgen hebben voor ouders. Ouders zullen minder gaan werken waardoor de arbeidsparticipatie niet zal toenemen maar zal afnemen. Lees het hele artikel hier. Nysa blijft zich inzetten om dit bespreekbaar te maken bij politieke...

06-09-2022 Klankbordgroep gastouderbureaus

Nysa heeft op Facebook een Klankbordgroep voor gastouderbureaus vervaardigd. De Klankbordgroep is bedoeld voor gastouderbureaus om onderling, maar ook samen met Nysa, te sparren over vraagstukken en knelpunten in de gastouderbranche en hoe hier mee om te gaan. Tevens kunnen er punten ingebracht worden welke Nysa, als sectorpartij, mee kan nemen in onze gesprekken met diverse partijen zoals, SZW, VNG, GGD-GHOR. Wil je als gastouderbureau mee praten? Meld je dan aan. Aanmelden Klankbor...

06-09-2022 Hoogste inflatie ooit, 12% in augustus

Wat kan je doen als je kosten voor eten, drinken, gas en licht de pan uit rijzen. Kan je zomaar tussentijds je uurtarief aanpassen? Het antwoord hierop is ja, maar houd rekening met het feit dat je ouders hierover ruim van te voren dient te informeren. Onder ruim van te voren verstaan wij 1 a 2 maanden. Wat kan je nog meer doen om de stijging van je kosten door te berekenen? In plaats van het tussentijds aanpassen van je uurtarief, of naast het indexeren van je uurtarief, kan je ook na...

26-08-2022 Toegankelijkheid gastouderopvang onder druk

In het vervolg op het artikel van Kinderopvangtotaal over gastouders en bestemmingsplannen van gemeenten (lees het hele artikel hier) verwachten wij dat dit, met invoering van de nieuwe Omgevingswet, vaker gaat voorkomen. Door de nieuwe Omgevingswet dienen gemeenten alle bestemmingsplannen na te gaan en kan het zomaar gebeuren dat er niets over de gastouderopvang is opgenomen. Dit kan problemen veroorzaken voor de reeds bestaande gastouders maar ook voor de startende gastouders. Het toetst...

23-08-2022 Gratis e-learning ‘Taalontwikkeling in de kinderopvang’ van het NSDSK

De Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) heeft een gratis e-learning ontwikkeld voor alle professionals in de kinderopvang, waaronder gastouders. De e-learning heeft betrekking op de taalontwikkeling van jonge kinderen van 0-4 jaar en bestaat uit drie online modules: Taalontwikkeling 0-4. Kennismaking TOS. Signalering & Toeleiding TOS In deze drie modules wordt ingegaan op hoe je een taalachterstand of taalontwikkelingsstoornis herkent en op welke...