Klacht/advies Mijn Nysa

Nieuws

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

31-05-2023 Verbetertraject gastouderopvang

Aan het eind van de middag heeft de Minister van SZW, Karien van Gennip, een brief naar de Tweede Kamer gezonden over het verbetertraject voor de gastouderopvang. Nysa is bij het gehele traject betrokken geweest en wij zijn positief gestemd. Wij gaan verder in gesprek over de precieze uitwerking in de praktijk maar de hoofdlijnen zijn er. De maatregelen in het kort: Pedagogische coaching door het gastouderbureau wordt een verplicht deel van de begeleiding aan de gastouder; Het gast...

31-05-2023 Petitie speeltoestellen bij gastouders gestart

Naar aanleiding van alle informatie over de speeltoestellen in de gastouderopvang zien wij veel initiatief bij gastouders ontstaan en dat is mooi om te zien. Dank aan Jolanda Leurs voor het interview bij Hart van Nederland op SBS6 gisterenavond. Helaas was het voor ons niet mogelijk om te reageren, daar we nog in alle gesprekken zitten, maar goed om te zien dat het wel opgepakt wordt. Kijk de uitzending hier terug. Een andere gastouder, Nadia Bokslag-Alkaff, heeft een petitie gestart op pe...

30-05-2023 Uitspraak Rechtbank NVWA-gastouder

De uitspraak inzake de rechtszitting tussen de NVWA en de gastouder over de speeltoestellen is openbaar gemaakt. De volledige uitspraak is hier te lezen. Momenteel zijn wij in gesprek met de diverse partijen (Ministeries en GGD-GHOR). Wij trekken hierin gezamenlijk op met de Brancheorganisatie Kinderopvang.      ...

26-05-2023 Opinie: Kriebels?

Sinds NYSA bestaat (alweer zo'n 7 jaar) en sectorpartij is geworden (meer dan 1 jaar geleden), hebben wij het binnen het bestuur druk met van alles. Gesprekken voeren met het Ministerie van SZW, GGD-GHOR, VNG, collega brancheorganisaties en andere partijen. Alles om de gastouderopvang meer bekendheid te geven en deze mooie vorm van kleinschalige, huiselijke en flexibele opvang meer op de kaart te zetten. En al zeg ik het zelf, dat lukt ons aardig goed. Er komt steeds meer aandacht voor de gas...

25-05-2023 Speeltoestellen in de gastouderopvang (WAS)

In 2021 is NYSA , voor een gastouder, naar de bestuursrechter gestapt. Wat speelde er in het kort: De gastouder in kwestie had, na een incident, de NVWA op visite gehad en deze concludeerde dat de speeltoestellen in de tuin van de gastouderlocatie niet voldeden aan het gestelde in de Wet attracties en speeltoestellen (WAS). De speeltoestellen (in dit geval een trampoline en een speelhuisje) hadden geen certificaat van goedkeuring en werden als gevolg daarvan buiten gebruik gesteld. Hierop v...

17-05-2023 Internetconsultatie Goed Verhuurderschap

Tot 4 juni as. kan er gereageerd worden op de Internetconsultatie "Regeling Goed Verhuurderschap". Wat houdt deze regeling in: Op basis van de Wet goed verhuurderschap hebben verhuurders en verhuurbemiddelaars de verplichting om huurders van woon- en verblijfsruimten te informeren over hun rechten en plichten, voorzover deze rechten en plichten niet zijn opgenomen in de huurovereenkomst. In deze regeling worden de rechten en plichten van de huurder, waarover de verhuurder informatie moet...