Klacht/advies Mijn Nysa

Louis Tavecchio

Lid Raad van Advies

Louis Tavecchio, geboren in Den Haag, is gehuwd en heeft een zoon en twee dochters. Hij studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) In 1985 werd hij benoemd tot universitair hoofddocent Gezinspedagogiek. In de periode 1978-1988 was hij nauw betrokken bij de start en verdere ontwikkeling van het project ‘Vroegkinderlijke opvoeding’. In de jaren negentig voerde hij in toenemende mate ook onderzoek uit in opdracht van anderen, waaronder het eerste serieuze onderzoek naar de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Vanaf 2001 keerde hij terug bij de UvA als bijzonder hoogleraar pedagogische aspecten en kwaliteit van kinderopvang. Tot zijn pensioen was hij coördinator en samen met collega-hoogleraar Marianne Riksen-Walraven (Radboud Universiteit Nijmegen) projectleider van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO). Hij houdt zich daarnaast specifiek bezig met de ontwikkeling van jongens en de betekenis van vaderschap. Hij heeft regelmatig de aandacht gevraagd voor het gebrek aan mannelijke opvoeders in kinderopvang en primair onderwijs. Van 2006 tot 2012 was hij hoofdredacteur van het tijdschrift Pedagogiek en tot 2013 lid van de redactie van Kind & Adolescent Review.

Hij publiceerde enkele honderden (inter)nationale artikelen, hoofdstukken en boeken op het gebied van gezinsopvoeding, kinderopvang en hulpverlening. Ook schreef hij enkele boeken op het gebied van sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden en statistiek.

Een van zijn bijzondere uitspraken is bijvoorbeeld:

‘Kinderopvang in Nederland is vlees noch vis in pedagogische zin,’ vindt Louis Tavecchio, hoogleraar kinderopvang. De opleiding van leidsters moet verbeterd worden. Daarnaast moeten vrouwen het voortouw nemen om de opvoedingscultuur te veranderen. ‘Als zij zich daar niet voor inzetten, zal niemand anders dat doen.’

Bronnen: https://www.zorgwelzijn.nl/hoogleraar-louis-tavecchio-een-doordachte-visie-op-kinderopvang-ontbreekt-zwz012542w/https://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Tavecchio  http://www.uva.nl/profiel/t/a/l.w.c.tavecchio/l.w.c.tavecchio.html