Klacht/advies Inloggen

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

3e Kwartaalrapportage Kinderopvang 2019

Cijfers van het 3e kwartaal 2019 zijn gepubliceerd. Gemiddelde tarieven en totaal aantal kinderopvanglocaties, waaronder wederom een grote daling van gastouderopvanglocaties: Oktober 2019: 25.871 3e-kwartaalrapportage-2019 Kinderopvang  ...

STAP-budget uitgesteld naar 2022!!!

STAP-budget uitgesteld naar 2022 Het kabinet stimuleert mensen zelf regie te nemen op hun loopbaan, zodat zij zich blijven ontwikkelen, en wendbaar en weerbaar kunnen blijven op de snel veranderende arbeidsmarkt. Daarom heeft het kabinet besloten een aantal zaken anders te gaan doen rond de vergoeding en belasting van onderwijs. Deel daar van is het stopzetten van de scholingsaftrek en in plaats daarvan het STAP-budget in te voeren. Eerder werd verwacht dat de wetgeving hiervoor op 1 januari ...

ValChild conferentie Parijs

Nysa is gevraagd om op 23 en 24 oktober 2019 deel te nemen aan de Europese ValChild conferentie in Parijs onder auspiciën en gefinancierd door de Europese Unie. De wijze waarop vorm en inhoud aan de ontwikkeling en realisatie van de Branchekwalificatie Gastouder niveau 3 en 4 is gegeven, geldt in Europa als voorbeeld voor andere landen. Nysa is daarmee een leidende partij in het ontwikkelen en de professionalisering van het vak gastouder in Nederland en Europa. Het schoolvoorbeeld hoe de dip...

Zorgelijk nieuws – vanuit de gastouderbranche

Vanuit verschillende bronnen waaronder helaas ook een aantal leden van Nysa, hebben wij wederom zorgen ontvangen over de bereikbaarheid en de uitbetaling naar gastouders van Gastouderbureau Gastvrij. De openbare rapporten van de GGD die in het afgelopen half jaar zijn gepubliceerd liegen er niet om. Aan het college van B&W van de gemeente Almere wordt op 10 juli j.l. geadviseerd, het bureau uit te laten schrijven uit het LRK. In verband met de recesperiode van de gemeente zal dit, zeer waars...

Zorgelijk nieuws GOB Gastvrij – bericht voor alleen leden van Nysa!

Vanuit verschillende bronnen waaronder helaas ook een aantal leden van Nysa, hebben wij wederom zorgen ontvangen over de bereikbaarheid en de uitbetaling naar gastouders van Gastouderbureau Gastvrij. Wegens de plicht die wij hebben om onze achterban te informeren en van advies te voorzien willen wij onze zorgen delen over dit gastouderbureau met als reden dat gastouders en vraagouders gedupeerd worden. De openbare rapporten van de GGD die in het afgelopen half jaar zijn gepubliceerd liegen...

Oproep Gastouderraad NYSA

Om te kunnen blijven groeien en het contact met al onze deelnemers te behouden is het van cruciaal belang, in onze ogen, dat er actieve betrokkenheid is, komt en blijft met jullie allemaal. We hebben daarom besloten om een oproep te doen voor het opzetten van een: GASTOUDERRAAD Wat kun je van ons verwachten? En wat verwachten wij van jou?  2x per jaar bijeenkomst - andere keren via Skype of conference calls  je krijgt inzicht in de dossiers en projecten waar Nysa bij betrokken is ...