Klacht/advies Inloggen

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

1e Kwartaalrapportage Kinderopvang 2019

In minder dan 10 jaar is het aantal gastouders in Nederland ruim 45% gedaald naar 27.329 gastouders. Dit blijkt uit de eerste kwartaalrapportage kinderopvang 2019. De vraag is of dat slecht nieuws is of goed nieuws. Wat is de reden dat gastouders stoppen? Ongetwijfeld zal zo langzamerhand een groot aantal de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben. We weten dat de gemiddelde leeftijd van een gastouder rond de 50 jaar is. Dan zou deze daling niet mogen verbazen. Wijzigingen in wet- en ...

Onderzoek toezicht gastouderopvang

Geachte gastouder, De Inspectie van het Onderwijs houdt op grond van de wet kinderopvang, interbestuurlijk toezicht op de uitvoering van (toezicht) taken van gemeenten op het gebied van de kinderopvang. De inspectie houdt nu een onderzoek naar de gastouderopvang in Nederland en vraagt u als gastouder om medewerking voor het invullen van een vragenlijst. De bevindingen en resultaten van het onderzoek worden gerapporteerd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). SZW informeer...

Cijfers Kinderopvang 3e kwartaal 2018

Lees hieronder de cijfers van het 3e kwartaal 2018 mbt Kinderopvang. Gemiddelde tarieven en totaal aantal kinderopvanglocaties, waaronder een grote daling van gastouders: 3e+Kwartaalrapportage+2018+KO...

Onderzoek voor gastouders

Onderzoek naar de effecten van gastouderopvang op de ontwikkeling van kinderen Wil jij ook je steentje bijdrage om de gastouderopvang op de kaart te zetten? Doe mee aan het onderzoek van UvA. Lees HIER om meer te lezen over het onderzoek. Wil je je meteen aanmelden? Dat kan uiteraard ook. Stuur een mail naar: secretariaat@stichtingnysa.nl...

Aansluiting VCP

WORMERVEER - M.i.v. 1 juli is Nysa aangesloten bij de VCP – Vakcentrale voor Professionals. Het doel van de VCP is het behartigen van de belangen van de professional (de deelnemers van Nysa). Het mooie voor jou als gastouder is, dat Nysa jouw belangen behartigt en dat de VCP hierin een bemiddelende rol kan spelen via de politiek, landelijke overlegorganen zoals de SER (Sociaal Economische Raad) en de Stichting van de Arbeid. Aansluiting geeft Nysa erkenning als brancheorganisatie en v...

Nieuwe meldcode kindermishandeling

Wijzigingen in de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld Wat gaat er voor jou veranderen? Lees verder in dit document waarin de veranderingen inzichtelijk zijn gemaakt die van toepassing zijn op het werkveld van de gastouder. In het najaar zullen wij een aantal informatiebijeenkomsten organiseren. Na de zomervakantie zullen wij hierover nader berichten....