Klacht/advies Mijn Nysa

De laatste ontwikkelingen omtrent Stichting Nysa en gastouders volg je op onze blog.

DAG van het GASTOUDERBUREAU

Gastouders, pedagogisch medewerkers, secretaresses en nog meer beroepen worden jaarlijks in het zonnetje gezet. Maar hoe zit het met de houders van het gastouderbureau of de bemiddelingsmedewerker van een gastouderbureau? We vergeten hierbij een essentiële rol binnen de gastouderbranche waaraan wij niet voorbij willen gaan. Laten we de houders van gastouderbureaus en/of de bemiddelingsmedewerkers bedanken voor hun tomeloze inzet en een dag in het leven roepen: 1 OKTOBER. ZET JOUW GASTOUDE...

15-09-2020 – STA OP en onderneem ACTIE

Gastouderbranche onder druk, sta op en laat je horen! Uit de gehele branche bereiken ons berichten dat Gastouderbureaus en Gastouders in financieel zwaar weer verkeren en dat er richting het eind van het jaar geen makkelijke oplossing voor handen is of komt. Bureaus passen de bureaukosten naar beneden aan en proberen zo goed als het kan het hoofd boven water te houden. Gastouders missen een inkomen daar ze continue open en dicht moeten. Vandaag heeft Staatssecretaris van ’t Wout, van het...

27-08-2020 – FACTSHEET TOS

RADLD is een internationale organisatie die zich vrijwillig inzet om het bewustzijn en bekendheid van TOS te vergroten. Het is van groot belangrijk dat ook gastouders kinderen met TOS zo snel mogelijk kunnen helpen en de taalontwikkeling kunnen stimuleren. De periode van 0-7 jaar is namelijk een heel belangrijke periode voor de taalontwikkeling. FACTSHEET TAALONTWIKKELINGSSTOORNIS-TOS-DE-FEITEN...

17-08-2020 – Reactie op berichtgeving Protocol Kinderopvang

Het Protocol is sinds de sluiting van de kinderopvang op 16 maart jl. opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW en telkens vernieuwd met nieuwe versies wanneer er relevante aanpassingen noodzakelijk waren. Wij vinden het bijzonder dat twee dagen, na de laatste publicatie van het Protocol Kinderopvang (12-08-2020), de organisaties BK, BMK en BoinK in een berichtgeving van Kind...

13-08-2020 – Aanlevering gegevens Belastingdienst

In vervolg op de berichtgevingen van de afgelopen dagen omtrent het aanleveren van de gegevens bij de Belastingdienst door kinderopvangorganisaties willen wij het volgende met jullie delen. In de voortgangsrapportage van de Belastingdienst van juni 2019 wordt vermeldt dat: ‘De aangepaste Regeling Wet kinderopvang is in de Staatscourant gepubliceerd en op 1 januari 2020 in werking getreden. Hierdoor is wettelijk bepaald wat kinderopvangorganisaties in de administratie moeten hebben opgeno...

12-08-2020 Voorrang testen op COVID-19 voor gastouders

Wij hebben het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dringend verzocht de gastouders voorrang te geven bij het testen op COVID-19 klachten. Niet alleen voor het testen zelf maar ook voorrang bij het verstrekken van de uitslag. Dit om lange wachttijd en onnodige sluitingsdagen van de gastouderopvang te voorkomen en de ouders hier ook niet de dupe van te laten worden. Wij willen niet dat gastouders achter aan in de rij moeten aansluiten terwijl het werk in de kinderopvang van essentie...