Klacht/advies Mijn Nysa

BKK Studiedag Spel en spelen

Datum: 10 mei 2017, 9:30 - 17:00 uur

VOOR WIE?
Deze studiedag is speciaal gericht op pedagogisch medewerkers en gastouders; zij betalen € 29. Voor overige functionarissen hanteren we een toegangsprijs van  € 55.

OPZET EN DOEL

Kinderen en spel horen bij elkaar! De leeftijd van nul tot zes jaar is bij uitstek de periode in de ontwikkeling van het kind waarbij spelen centraal staat. Pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen, kindercentra en gastouders weten dit als geen ander; de kracht in de ontwikkeling van een kind zit in spelend leren.
Als pedagogisch medewerker maak je het verschil! Jouw kennis en ervaring gebruik je om het kind verder te helpen in zijn ontwikkeling. Je ziet kinderen spelen, ziet dat ze opgaan in spel en dat ze in hun spel nieuwe mogelijkheden zien en nieuwe handelingen leren. Ze ontdekken, oefenen en leren iets nieuws.

In het ochtenddeel van de studiedag krijg je uitleg over het belang van spel en hoe je spel doelgericht in kan zetten. Want met jouw kennis over spel kan je bewust de ontwikkeling van het jonge kind ondersteunen. De uitdaging is om spel en spelen te zien als een manier waarop activiteiten uitgevoerd worden en hoe een kind daardoor al spelend leert. Meer informatie over de sprekers vind je hier.

Tijdens het middagdeel kan je jouw ervaringen met je collega’s delen. Het biedt je een frisse blik op je eigen praktijk. Wat kan je nog over je eigen handelen leren? Het delen van ervaringen biedt ook de kans om nu eens bij een ander te kijken. Hoe zetten jouw collega’s bij andere organisaties spel in bij de ontwikkeling van het kind en hoe kijken zij naar spelend leren? Hier kan je voor jezelf een leermoment uit halen en toepassen in de praktijk in jouw eigen organisatie. De praktijkvoorbeelden gaan over binnen- en buitenspel, maar ook hoe je tijdens de dagelijkse (zorg)momenten aandacht kunt besteden aan spel. De praktijkvoorbeelden bekijken we aan de hand van vijf kijkvragen: 1) Wat zie je op de foto/film?; 2) Wat doet het kind/kinderen?; 3) Wat doet de pedagogisch medewerker(s)?; 4) Hoe zou deze situatie een vervolg kunnen hebben?; 5) Wat zou de pedagogisch medewerker anders kunnen doen?.

wassen

Kijk de komende tijd nog eens goed naar het spel bij kinderen. Spel is namelijk overal. Het zijn activiteiten waarbij niet vooraf is bedacht of vastgelegd wat er gaat gebeuren, maar die momenten waarop een kind betrokken is en plezier heeft.

Deel je praktijkvoorbeelden

Voor het middagdeel ontvangen we ook graag jouw voorbeelden. Dus heb jij een goed voorbeeld over spel en spelen bij jou op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, de bso of als gastouder, laat het ons weten en deel jouw voorbeeld tijdens de studiedag:
Maak een paar foto’s of een kort filmpje over buitenspel, binnenspel of van het spelen tijdens een dagelijks (zorg)moment. Vul vervolgens de vijf vragen van het kijkformulier in en sla het formulier op. Stuur dit formulier samen met je foto’s of filmpje naar info@stichtingbkk.nl . Je kunt jouw voorbeeld ook plaatsen op het digitaal plein; meld je hiervoor aan en bekijk hier ook diverse praktijkvoorbeelden van collega beroepskrachten.
Voor het delen van foto’s en film heb je toestemming nodig van je organisatie en van de betreffende ouders. Controleer of het delen van beeld met andere organisaties voor training of bijscholing geregeld is bij jouw organisatie.

 

http://www.stichtingbkk.nl/studiedag

Locatie

Adres: Hal4 aan de Maas, Watertorenweg 200, 3063 HA Rotterdam