Klacht/advies Inloggen

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Stichting Nysa heeft een mantelcontract afgesloten met ASR voor een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven waar onze deelnemers gebruik van kunnen maken.

De Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) dekt de materiële en letselschade (aan zaken en personen) die door de ondernemer wordt veroorzaakt.

Verzekerde hoedanigheid     Gastouder tot maximaal 6 kinderen

Verzekerd bedrag                   € 2.500.000,- maximum per aanspraak, € 5.000.000,- maximum per jaar

Eigen risico bij schade          € 125,- per aanspraak voor zaakschade

Premie per maand                 € 8,06 inclusief 21% assurantiebelasting

Naast de normale uitsluitingen zoals opzet, seksuele of seksueel getinte gedragen gelden er nog een aanvullende uitsluiting, te weten:

Schade veroorzaakt door kinderen
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door de kinderen die u als gastouder opvangt. (Deze schade valt onder de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de ouders van het kind. Het is zaak dat u informeert of de ouders van uw kinderen deze verzekering hebben afgesloten en zo ja periodiek te controleren of deze nog steeds van kracht is.)

Bent u momenteel voor al verzekerd maar wenst u over te stappen dan wijzen wij erop dat uw huidige verzekering, in de meeste gevallen, per direct kunnen worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand.

Indien u zich wenst aan te melden voor deelname aan bovengenoemd mantelcontract  dan kunt u het verkort aanvraagformulier invullen en deze aan ons mailen naar verzekeringen@stichtingnysa.nl tezamen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs en een kopie inschrijving Kamer van Koophandel.

Aanvraagformulier Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven