Klacht/advies Mijn Nysa

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

De aandachtsfunctionaris is verantwoordelijk binnen de organisatie voor de invoering van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Bij Nysa zijn er twee Aandachtsfunctionarissen actief met geaccrediteerde opleidingen van het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) en aangesloten bij LVAK. De aandachtsfunctionaris heeft de meldcode geïmplementeerd waardoor alle aangesloten gastouders ook bij Nysa terecht kunnen. Binnen Nysa is er een team samengesteld om hiervoor ondersteuning en begeleiding te bieden.

De aandachtsfunctionaris kan:

Zoals in de gehele kinderopvangbranche geldt, hebben ook gastouders een signalerings- en bespreekverantwoordelijkheid. Wat betekent dat voor jou als gastouder?

De stappen die je zet, staan vermeld in het protocol kindermishandeling van het gastouderbureau waarbij je bent aangesloten. Zelf zal je als professional het naleven van het protocol en de terugkoppeling goed moeten blijven volgen. Indien het kind in ACUUT gevaar blijkt te zijn zal je ZELF melding moeten doen bij Veilig Thuis.

Bij ACUTE NOOD, onveilige of gevaarlijke situaties? Bel:
Politie: 112 of wanneer er geen spoed is: 0900-8844.

Bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld:
Veilig Thuis: het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Gratis Telefoon 0800-2000, 24 uur per dag

Voor advies, vragen en begeleiding vanuit Nysa graag een mail sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.