Klacht/advies Mijn Nysa

30-06-2020 – Oproep onderzoek TOS in de gastouderopvang

Wij doen een oproep aan alle gastouders om aan onderstaand onderzoek mee te doen!

Aangezien een eerdere workshop over TOS veel belangstelling van jullie kreeg, werken wij vanzelfsprekend mee aan het verzoek.

Als expertiseorganisaties voor taal, gehoor en communicatie* is het NSDSK binnen Deelkracht bezig met de vraag:
‘Hoe kan je als medewerker in de kinderopvang kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en hun ouders optimaal begeleiden?

Om meer te weten te komen over de ideeën en wensen van kinderopvangmedewerkers en gastouders op dit gebied hebben is er een vragenlijst ontwikkeld. 

We zouden het bijzonder op prijs stellen als jullie de lijst ook willen invullen.

Klik hieronder op de vragenlijst om je steentje bij te dragen:

VRAGENLIJST

Invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.
Met de antwoorden kan het aanbod (zorg en scholing) beter afgestemd worden op de behoefte & wensen binnen de kinderopvang.

En daarmee helpen we de kinderen met TOS