Klacht/advies Mijn Nysa

29-07-2020 – Terug van vakantie! Code oranje en nu?

TIP VAN DE WEEK

Inventariseer waar je vraagouders op vakantie zijn geweest en check tot welke kleurcode/risicocode dat land of gebied behoort. Dit kun je doen door deze pagina te bezoeken: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen

Indien het land/gebied een oranje of rode risicokleur heeft of heeft gekregen, dan dienen de ouders voor een periode van 14 dagen (na thuiskomst) in quarantaine te blijven. In principe geldt dit niet voor kinderen tot en met 12 jaar.

Indien er gezinnen zijn die afgereisd zijn naar deze landen en de kinderen worden na terugkomst gebracht, adviseren wij jullie om duidelijke afspraken te maken, gedurende de quarantaineperiode, wie bijvoorbeeld de kinderen haalt en brengt (ouders mogen dit zelf niet doen).

Tevens adviseren wij jullie, indien jullie je niet prettig voelen bij het opvangen van de kinderen tot en met 12 jaar tijdens de quarantaineperiode, dit kenbaar te maken bij de vraagouders en indien nodig het gastouderbureau.

Kinderen met verkoudheidsklachten tijdens de quarantaineperiode van de ouders adviseren wij thuis te blijven totdat de klachten verdwenen zijn of totdat de quarantaineperiode voorbij is.

Vakantie is geen verplichting maar een vrije keuze vanuit de ouders en valt dus ook onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Als gastouder bepaal jij of de kinderen wel of niet welkom zijn in de opvang.  Zijn de kinderen nog niet op vakantie geweest, maak dan voor vertrek afspraken over wat te doen bij terugkomst.

BLIJF GEZOND!