Klacht/advies Mijn Nysa

28-05-2020 Update compensatie ouders Rijksoverheid

Sinds deze week is er een speciale pagina op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de vergoeding van de eigen bijdrage vanuit de Rijksoverheid tot het maximale uurtarief Kinderopvangtoeslag.

Deze pagina is terug te vinden op https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang/

Op de pagina kunnen ouders informatie vinden over de vergoeding, hoe de vergoeding berekend wordt en welke stappen de ouders kunnen ondernemen als zij het niet eens zijn met de hoogte van de berekende vergoeding. Tevens staat er een overzicht van de meeste gestelde vragen en antwoorden vermeld.

Eind juni ontvangen ouders, die recht hebben op een vergoeding, een brief van de SVB. In de brief staat vermeld dat de vergoeding in 1x wordt uitbetaald en deze uitbetaling zal rond 8 juli as. plaatsvinden.

Willen ouders de berekening en de hoogte van de vergoeding inzien dan is dit mogelijk door met DigiD in te loggen op de website van de SVB. Tevens kunnen ouders daar inzien op basis van welke gegevens vanuit de Belastingdienst (Toeslagen) de vergoeding is berekend. Dit is vanaf 20 juni as. mogelijk.