Klacht/advies Mijn Nysa

27-10-2023 Verkenning naar VE in de gastouderopvang

Nysa heeft de afgelopen jaren veelvuldig aandacht gevraagd om de voorschoolse educatie (VE) in de gastouderopvang officieel toe te staan.

Wij zijn dan ook verheugd dat de Ministeries van OCW en SZW samen hebben besloten dat er een verkenning opgestart gaat worden om te kijken welke mogelijkheden er zijn.

In de brief welke gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd wordt het volgende vermeld:

“Uit een eerste overleg met experts blijkt dat de kleinere en huiselijke setting van de gastouderopvang ook wenselijk is voor een deel van de peuters die baat hebben bij ve. Om het voor ouders en kinderen mogelijk te kunnen maken dat ze ve kunnen afnemen bij een gastouder, en hiermee het bereik van deze groep te verhogen, verken ik de mogelijkheden om gastouders ve aan te laten bieden. De komende periode zal ik in samenwerking met mijn collega van SZW in gesprek gaan met verschillende betrokken partijen om te inventariseren hoe wenselijk en haalbaar het aanbieden van ve door een gastouder is, en welke voorwaarden eventueel zouden moeten gelden.”

Nysa gaat het gesprek graag.

Wij houden jullie op de hoogte!