Klacht/advies Mijn Nysa

26-05-2023 Opinie: Kriebels?

Sinds NYSA bestaat (alweer zo’n 7 jaar) en sectorpartij is geworden (meer dan 1 jaar geleden), hebben wij het binnen het bestuur druk met van alles.

Gesprekken voeren met het Ministerie van SZW, GGD-GHOR, VNG, collega brancheorganisaties en andere partijen. Alles om de gastouderopvang meer bekendheid te geven en deze mooie vorm van kleinschalige, huiselijke en flexibele opvang meer op de kaart te zetten. En al zeg ik het zelf, dat lukt ons aardig goed. Er komt steeds meer aandacht voor de gastouderopvang en de toegevoegde waarde van deze vorm van opvang voor ouders, ook op politiek niveau.

Waarom krijg ik dan toch steeds weer de kriebels? En zijn het wel kriebels of is het iets anders?
Ergens klopt er iets niet en deze week ben ik er eindelijk achter gekomen wat het is.

Het zijn geen kriebels, het is chronische jeuk.
Deze chronische jeuk wordt veroorzaakt door het feit dat er schijnbaar nooit sprake is geweest van een complete alles overziende visie voor de gastouderopvang vanuit onze overheid.

Ieder keer zie ik zaken voorbij komen waaruit blijkt dat er nooit verder is gekeken en nagedacht dan de Wet Kinderopvang ,door onze overheid, als het gaat over de gastouderopvang.

Neem nou als voorbeeld de Omgevingswet. In 2012 is men er al achter gekomen dat er bij de gastouderopvang gekeken dient te worden naar het bestemmingsplan van het adres van de opvanglocatie. Daar is toen weinig mee gedaan, geen ruchtbaarheid aan gegeven, niet naar oplossingen gekeken. Slechts sommige gemeente hebben hier op ingespeeld en zaken geregeld. Nu komt er een nieuwe Omgevingswet en wederom blijkt hier niet bij te zijn stil gestaan, of niet over nagedacht, wat de gevolgen voor de gastouder kunnen zijn.

En nu dan de uitspraak van de Bestuursrechter over de speeltoestellen in de gastouderopvang en het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Let wel dit besluit en de bijbehorende reikwijdtenotitie bestaan al vanaf 2007, dus hoe is het dan mogelijk dat niemand hier iets over wist? Is er dan zo maar iets aangenomen, heeft men niet goed gelezen of is er gewoon nooit over nagedacht? Het Warenwetbesluit wordt per 1 juli as. aangepast en ook nu is er niets gedaan met de gastouderopvang, ondanks dat het Ministerie van SZW hier al vanaf juni 2021 van op de hoogte was. Waarom dan geen actie ondernomen?

Nu komen deze zaken 1 voor 1 boven tafel en blijkt er nooit een compleet beeld over de gastouderopvang te zijn geweest. Waarschijnlijk ook omdat dit meerdere regels/wetten betreft, welke door verschillende Ministeries worden uitgevoerd.

Mijn jeuk neemt nu ongebreidelde vormen aan.

Ik zou graag zien dat er echte eens goed nagedacht wordt over de gastouderopvang door onze overheid. Onze minister van SZW, Karien van Gennip, heeft in het laatste debat, over de kinderopvang, aangegeven dat de gastouderopvang zeer waardevol is en een belangrijke functie vervuld ook naar de toekomst toe. Het wordt dus echt tijd dat er een complete visie komt voor de gastouderopvang.

Met welke regels/wetten heeft de gastouder te maken?
Onder welke ministeries vallen deze regels/wetten?
Is het wel de bedoeling dat gastouders met deze regels te maken krijgen?
Zo ja, dan gaan we kijken wat voor impact dit heeft en hoe we dit in de praktijk werkzaam kunnen houden. Zo nee, dan gaan we samen op zoek naar oplossingen.

Zolang dat niet gebeurt, ben ik bang dat er steeds meer regels uit een hoge hoed tevoorschijn komen voor de gastouderopvang en zal ik de talkpoeder in grote hoeveelheden dienen aan te schaffen.

Ik ga graag het gesprek aan om te zorgen dat een er totaal omvattende visie komt voor de gastouderopvang zodat de toegankelijkheid van deze opvangvorm voor ouders gewaarborgd blijft en niet te vergeten het allerbelangrijkste….. dat ik namelijk van mijn chronische jeuk afkom.

Gabriëlla Wijnberg
Bestuurslid Stichting Nysa.