Klacht/advies Mijn Nysa

25-05-2023 Speeltoestellen in de gastouderopvang (WAS)

In 2021 is NYSA , voor een gastouder, naar de bestuursrechter gestapt.

Wat speelde er in het kort:
De gastouder in kwestie had, na een incident, de NVWA op visite gehad en deze concludeerde dat de speeltoestellen in de tuin van de gastouderlocatie niet voldeden aan het gestelde in de Wet attracties en speeltoestellen (WAS).
De speeltoestellen (in dit geval een trampoline en een speelhuisje) hadden geen certificaat van goedkeuring en werden als gevolg daarvan buiten gebruik gesteld. Hierop volgde een bestuurlijke boete van € 525,- per speeltoestel.
Zowel het gastouderbureau, NYSA als de toezichthoudende instanties GGD en VNG waren van mening dat de WAS niet van toepassing is op de gastouderopvang. Als gevolg hiervan heeft NYSA besloten de zaak voor de bestuursrechter te brengen.

Nu hebben we de uitspraak van de meervoudige kamer Bestuursrecht ontvangen.

In het kort hebben de rechters geconcludeerd dat de gastouderopvang wel degelijk onder het WAS valt. De gastouder vangt bedrijfsmatig kinderen op waarbij de speeltoestellen op de gastouderlocatie (zowel buiten als binnen) niet uitsluitend gebruikt worden in de particuliere sfeer maar wel degelijk  bedrijfsmatig gebruikt worden. Als gevolg hiervan vallen de speeltoestellen onder de term “publiek gebruik”.

Naar aanleiding van de uitspraak zijn wij direct in overleg gegaan met SZW, GGD-GHOR en VNG. Deze gesprekken lopen momenteel nog waarbij we nog geen zicht hebben op de termijn waarop we duidelijkheid hebben of dit gewenst en beoogd is. NYSA is van mening dat er voor de gastouderopvang een uitzondering gemaakt dient te worden.

GGD-GHOR en VNG geven aan dat er, in de praktijk, op dit moment niet anders wordt omgegaan met de speeltoestellen in de gastouderopvang dan gebruikelijk. De toezichthouder gaat dus nu niet opeens handhaven als er een speeltoestel in de tuin staat en deze is niet gecertificeerd conform de eisen van de WAS. Toezicht- en handhaving zal hierover nog een separaat nieuwsbericht over publiceren. Zodra deze gepubliceerd is, zullen wij deze in dit bericht opnemen.

Hoe nu verder:

Check in de bijlage van de reikwijdtenotitie of het speeltoestel welke je gebruikt wel of niet onder de WAS valt.

Valt deze niet onder de WAS dan kan je het speeltoestel op de gebruikelijke manier gebruiken.

Valt deze wel onder de WAS dan adviseren wij je het speeltoestel buiten gebruik te stellen en voor nu (zolang als er geen uitsluitsel is) er geen gebruik van te maken of het speeltoestel te laten keuren zodat het gecertificeerd is en aan de eisen van de WAS voldoet.

Houd hierbij ook rekening met het feit dat de WAS per 1 juli as. wordt aangepast en alle speeltoestellen per deze datum gecertificeerd dienen te worden door een AKI (aangewezen keuringsinstelling) en er een actueel dossier of logboek per speeltoestel dient te worden bijgehouden.