Klacht/advies Mijn Nysa

25-02-2022 Wordt er een nieuwe toeslagaffaire geboren?

In het voorgenomen besluit tot wijziging van de Kinderopvangtoeslag 2023 blijkt dat het kabinet van plan is om tevens per 01-01-2023 de koppeling gewerkte uren los te laten.

Vanaf 01-01-2023 ontvangen ouders recht op max. 230 uur KOT als aan de voorwaarden voldaan wordt.

Daarnaast blijkt uit het voorgenomen besluit (zoals eerder gemeld) dat het kabinet voornemens is om het max. uurtarief voor de gastouderopvang met 0,15 cent te verlagen.

Deze maatregelen tezamen kunnen wel eens voor nieuwe affaire in toeslagenland gaan zorgen.

Als de gastouderbranche noodgedwongen de tariefsverlaging doorvoert en ouders gaan meer uren afnemen (waar zij wel of geen gebruik van maken) is dat dan oneigenlijk gebruik maken van het toeslagenstelsel?

Of is dit iets wat het kabinet in de hand werkt?

Heb je nog geen bezwaar aangetekend tegen de voorgenomen wijzigingen? Doe het nu?

Klik hier en laat je reactie achter. 

Let op je mag maximaal 2500 woorden gebruiken en je ontvangt daarna een mail met een link om je antwoord te bevestigen.